Varan har lagts till i varukorgen
AMA EL 12 ute på remiss
AMA 4 maj 2012
Nu är det dags att tycka till om remissutgåvan av AMA EL 12 och RA EL 12. Projektledarna Per Andersson och Anders Wester tar tacksamt emot synpunkter från alla delar av branschen.
AMA EL 12 och RA EL 12 har skickats ut på remiss. Många koder och rubriker har ändrats, flyttats eller utgått jämfört med AMA EL 09. Remisstiden löper ut 10 augusti.

Under det senaste halvåret har innehållet i AMA och RA EL 09 noggrant granskats av en utredningsgrupp. De har bedömt befintliga texters aktualitet, både vad gäller sakinnehåll och hänvisningar, samt anpassat innehållet till dagens och framtidens krav genom text- och strukturkompletteringar.

Kapitelutredarna har använt ändringar och kompletteringar som löpande presenterats i AMA-nytt som grund i sitt arbete. Syftet med granskningen har varit att förbereda och anpassa innehållet till nästa utgåva av AMA och RA EL som kommer 2012.

Alla åsikter är viktiga

Det tänkta innehållet i AMA och RA EL 12 presenteras nu i en remiss. Den kan hämtas på Svensk Byggtjänsts webbplats och det är fritt för alla intresserade att komma med synpunkter och förslag.

–Vi vill verkligen uppmana alla AMA-användare att titta på de delar som berör dem och skicka alla kommentarer till oss, säger Per Andersson, projektledare för AMA EL.

Enkelt att jämföra

Tillsammans med rådstexterna kommer det också att presenteras en sammanställning över de tillägg och förändringar som skett i AMA och RA EL 12 i förhållande till sin föregångare.

–Tanken med sammanställningen är att det ska bli enklare för läsaren att identifiera skillnaderna mellan generationerna. Förhoppningen är att vi både får kommentarer på de nya texterna men även hur de stämmer överens med redan existerande struktur och innehåll, säger Anders Wester, projektledare för AMA EL.

Öppet forum

Sista dag att lämna synpunkter på remissen är 10 augusti. En nyhet för i år är att det även går att lämna synpunkter i ett forum på Svensk Byggtjänsts webbplats. Där finns det även möjlighet att delta i en öppen diskussion om innehållet med andra branschkollegor.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

AMA Produktion Projektering Upphandling Teknik
Fackområden

El & Tele
Fler nyheter

Fördjupningsmaterial