Varan har lagts till i varukorgen

Allt mer el har förnybart ursprung

Energi 3 maj 2012
Den förnybara elproduktionen byggs ut allt mer. Merparten består av vindkraft. Foto: Anders Wester
Utbyggnaden av förnybar el har tagit fart. Det märks på antalet utfärdade elcertifikat som ökar stadigt.

Produktionen av förnybar el fortsätter att öka. Under 2011 var det ny vindkraft som stod för den största ökningen.

Årsproduktionen var drygt 6 terawattimmar, vilket kan jämföras med 0,5 terawattimmar innan elcertifikatsystemet startade i maj 2003.

Mellan 2002 och 2011 har den förnybara elproduktionen ökat med drygt 13 terawattimmar. 1 500 nya anläggningar har tagits i drift, varav merparten är vindkraft.

Ökningen har främst skett i nya anläggningar men ökningar i befintliga anläggningar har också haft en stor betydelse.

– Utbyggnaden av förnybar el har verkligen tagit fart de senaste åren vilket nu börjar märkas tydligt på antalet utfärdade elcertifikat, säger Gustav Ebenå, enhetschef på Energimyndigheten

Gemensam marknad med Norge

Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som syftar till att öka produktionen av förnybar el på ett kostnadseffektivt sätt.

Målet är att användningen av el från förnybara energikällor ska öka med 25 terawattimmar från 2002 års nivå fram till år 2020.

Sedan den 1 januari 2012 har Sverige och Norge en gemensam elcertifikatsmarknad. Det innebär att handel med elcertifikat kan ske över landsgränserna.

Målet för den gemensamma elcertifikatsmarknaden är att öka den förnybara elproduktionen med 26,4 terawattimmar mellan 2012 och 2020. Det motsvarar cirka 10 procent av elproduktionen i de båda länderna.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Elproduktion
Fackområden

El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial