Varan har lagts till i varukorgen

Aktivt kol slår ozonreningen

IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram nya resultat där tester visar att och upp till 98 procent av läkemedelsresterna kan avskiljas med aktivt kol till en rimlig kostnad. Foto Claes Hammarlin
Mer läkemedelsrester kan avskiljas genom aktivt kol än vad många tidigare studier visat. Kolets effektivitet väger upp för merkostnaden enligt den senaste studien från IVL.

Kostnaden har varit den största nackdelen med kol, men studien från Miljöinstitutet visar att tack vare kolets effektivitet blir kostnaderna i nivå med dem för ozonrening. Rening med aktivt kol är upp till fem gånger så effektivt som rening med ozon.

Test i Henriksdalsverket

Miljöinstitutet genomförde tester med granulerat aktivt kol i en testanläggning för avloppsvattenrening med ett tjugotal vanliga läkemedelssubstanser som passerar den normala reningen. I undersökningen ingår även diskuterade föroreningar som inflammationshämmande medel och antibiotika.

Reningsverket i Henriksdal i Stockholm kan med 20-25 gram aktivt kol per kubikmeter vatten avskilja en betydligt större mängd läkemedelsrester än dagens lösning med ozonrening.

Ozonrening med oxidation har dessutom nackdelen med giftiga biprodukter som kan bildas i processen, och därför kan rening med kol vara ett bättre alternativ.

Kontrollerad strömning ger lägre kväveutsläpp

Genom en modifierade metoden med kontrollerad strömning i bäddar når man även ett lägre utsläpp av organiskt material och kväve. En minskning från 8 mg kväve/liter till 7 mg/liter är positivt ur miljösynpunkt.

Cecilia Jondell
Redaktör
Bevaka ämnen i artikeln

Vatten och avlopp Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning
Fler nyheter