Varan har lagts till i varukorgen
Ackreditering för energideklaration slopas
Energi 9 maj 2012
Med fokus på energiexpertens personliga kompetens ska energideklarationerna bli fler och bättre. Företagsackrediteringen är en bromskloss i energiarbetet enligt regeringen, Boverket och Swedac.

I propositionen om en ändrad lagstiftning för energideklaration av byggnader föreslår regeringen att kravet på ackreditering av företag som utför energideklarationer slopas

Bättre kvalitet med fokus på personlig kompetens

Bakom förslaget ligger en genomlysning som Boverket och Swedac genomfört av energideklarationer. Analysen visar att energideklarationerna fortfarande dras med stora kvalitetsbrister samtidigt som det är svårt att få fastighetsägarna att genomföra deklarationerna i den utsträckning som det var tänkt i lagstiftningen.

Öka tempot i deklareringen

– Tanken är att man ska skippa den höga tröskel som ackrediteringen innebär och samtidigt höja kraven på personcertifiering. På så sätt kan man öka kvaliteten på utförda deklarationer och samtidigt se till att fler blir utförda, säger Veronica Eade som är specialist inom energihushållning och energisystemanalys på Svensk Byggtjänst.

Under hösten ser Boverket över föreskrifterna för ackreditering och certifiering av energiexperter. I propositionen föreslår regeringen att ackrediteringskravet avskaffas senast den 1 juli 2014.

 

Både fastighetsägare, leverantörer av energideklarationer och energiexperter kan snart glömma krångliga företagsackrediteringar. Är enegiexperten certifierad så räcker det när reglerna ändras till sommaren 2014. Bilden illustrerar Anticimex energideklarationskoncept.
FAKTA Vägen till mer energieffektiva energideklarationer

Regeringen överlämnade propositionen ”Vägen till mer energieffektiva energideklarationer” till riksdagen den 15 mars 2012.

I propositionen förslås ändringar i lagen om energideklaration för byggnad (2006:985). Ändringarna har gjorts som en följd av ett omarbetat EU-direktiv om byggnaders energiprestanda. Men det har även funnits behov av att utveckla och effektivisera systemet med energideklarationerna.

Lagändringarna föreslås gälla från 1 juli 2012.

Fördjupningsmaterial

Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Bestämmelser
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Både fastighetsägare, leverantörer av energideklarationer och energiexperter kan snart glömma krångliga företagsackrediteringar. Är enegiexperten certifierad så räcker det när reglerna ändras till sommaren 2014. Bilden illustrerar Anticimex energideklarationskoncept.
FAKTA Vägen till mer energieffektiva energideklarationer

Regeringen överlämnade propositionen ”Vägen till mer energieffektiva energideklarationer” till riksdagen den 15 mars 2012.

I propositionen förslås ändringar i lagen om energideklaration för byggnad (2006:985). Ändringarna har gjorts som en följd av ett omarbetat EU-direktiv om byggnaders energiprestanda. Men det har även funnits behov av att utveckla och effektivisera systemet med energideklarationerna.

Lagändringarna föreslås gälla från 1 juli 2012.

Fördjupningsmaterial