Varan har lagts till i varukorgen
Standard för bättre ljudkvalitet
Teknik 21 jun 2012
Både STI och RASTI mäts med speciella mätinstrument. Foto: Hedsec
Standarden för att bedöma ljudkvalitén hos ljudanläggningar med talade meddelanden har uppdaterats. Bland annat ges en tydligare och mer entydig beskrivning av STI-metoden.

Vid konstruktion och installation av ett talat utrymningslarm måste två faktorer beaktas när det gäller själva ljudet och det är hörbarheten och tydligheten, så att meddelandet både kan höras och förstås.

Detta kallas med ett gemensamt ord för uppfattbarhet, på engelska kallas det speech intelligibility.

Mätmetoder

Denna storhet kan mätas med olika typer av metoder, men de som är vanligast är Speech Transmission Index, STI, och Rapid Speech Transmission Index, RASTI, där STI är en mer komplett metod som tar hänsyn till fler frekvensområden.

Uppfattbarheten kan med dessa mätmetoder variera mellan 0, helt ouppfattbar, och 1, perfekt uppfattbar. För ett talat meddelande bör ett STI-värde på 0,5 uppnås.

Både STI och RASTI mäts med speciella mätinstrument.

Standard ger hjälp

En hjälp i arbetet att bedöma taluppfattbarheten är standarden SS-EN 60268-16, "Ljudanläggningar - Del 16: Objektiv bedömning av taluppfattbarhet med hjälp av talöverföringsindex" som nu kommit i en ny utgåva, den tredje.

Denna utgåva fastställdes i april 2012 och ersätter den tidigare utgåvan från 2003 som upphör att gälla 2014-08-02.

Standarden vänder sig främst till de som projekterar och installerar ljudanläggningar av olika slag och till ljudtekniker och forskare inom området.

Standarden kan användas för certifiering av system för talat utrymningslarm och ligger också till grund för den kommande standarden för sådana, SS-EN 50849, som på sikt kommer att ersätta den nuvarande SS-EN 60849 Ljudsystem för larm- och varningsändamål.

Nytt i senaste utgåvan

Nytt i den senaste utgåvan av standarden är att den ger en tydligare och mera entydig beskrivning av STI-metoden.

 Eftersom det är viktigt att känna till grunderna för STI och dess tillämpning har ett omfattande bakgrundsavsnitt och en ingående beskrivning av metodens begränsningar tillförts.

Man har även infört en funktion för att beskriva publikens skärmande inverkan samt korrigerat beräkningsmetoderna för lyssnare med annat modersmål och för lyssnare med vissa typer av hörselnedsättning.

Man påpekar även att RASTI blivit föråldrat och inte längre bör användas som mätmetod.

Bevaka ämnen i artikeln

Teknik Projektering
Fackområden

El & Tele
Fler nyheter