Varan har lagts till i varukorgen

Snabb och säker mikrovågstork

Arbetsmiljö 18 jun 2012
Varningsskyltar och skriftlig information krävs på plats där mikrovågstorkning utförs. Bild Strålskyddsmyndigheten
I dag finns tre registrerade företag med tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten att få utföra mikrovågstorkning. Det garanterar att torkningsmetoden utförs på ett säkert och riktigt sätt.
Cecilia Jondell
Redaktör

Trots att det är en enkel och snabb arbetsmetod så krävs kunskap och förutsättningar att arbeta med mikrovågor.

Mikrovågorna är samma typ av elektromagnetiska vågor som förekommer i samband med mobiltelefoni. Snabba molekylsvängningar gör att värme utvecklas av kraftig friktion inne i det fuktiga materialet. Fukten som då förångas söker sig ut mot den kallare omgivningen.

Energin kan helt koncentreras till det fuktskadade materialet och därför blir torkningen mycket snabb och effektiv. Mikrovågorna och den uppkomna värmeutvecklingen har inte visat på skador på behandlat material.

Enkel metod att utföra

Metoden är effektiv och på ett par dagar kan man torka upp fuktiga golv och väggar i bland annat betong eller tegel. Ett flerbostadshus med vattenskador kan alltså få skadan reparerad på betydligt kortare tid än med en mer traditionell metod.

Utrustningen kan skötas av en person. Eftersom mikrovågsmaskinen förflyttar sig automatiskt på hjul till sina torkpositioner längs en specialkonstruerad räls, sköter den sig till stor del själv.

Förflyttningen styrs av en timer, och med hjälp av flera maskiner som körs samtidigt kan även stora ytor torkas. Att maskinerna körs på automatik gör att torkningen kan bestämmas i tid och pågå dygnet runt.

Mikrovågsmaskinen kan även arbeta vertikalt och därmed användas vid torkning av väggar. Maskinen kompletteras med en specialkonstruerad vagn som jobbar vertikalt och med bibehållen automatik.

Checklista för att påbörja arbetet

Innan ett säkert arbete påbörjas med mikrovågstorkning kan några punkter vara ett sätt att checka av hur arbetet ska läggas upp.

Förberedelser och mätningar:

 • För varje torkuppdrag upprättas en driftjournal
 • Fukten indikeras och skadan lokaliseras
 • Räls och MicroZ-maskiner placeras ut
 • Skyddsfolie monteras upp och torkningen kan starta
 • Mikrovågskontroll av skyddsfoliens effektivitet
 • Nolltolerans av läckage eftersträvas
 • Efter avslutad torkning utförs fuktmätning
 • Överenskommet RF-värde skall uppfyllas
 • Ytan bör svalna innan golvläggning

Krav för tillstånd

Sedan 1 mars i år krävs tillstånd för att få utföra mikrovågstorkning. Ett tillstånd gällert max tre år. De krav och förutsättningar som ställs för att få ett tillstånd är att du som använder mikrovågstorkning i din verksamhet ska:

 • ha tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten
 • ha god kännedom om hur utrustningen ska hanteras och hur man mäter mikrovågor samt omde olika risker som kan vara förenade med mikrovågstorkning,
 • se till att människor eller husdjur inte vistas i utrymmen där mikrovågor överstiger gränsvärdet,
 • se till att utrymmen där mikrovågor kan överstiga gränsvärdet är låsta eller på annat sätt oåtkomliga för obehöriga,
 • sätta upp skyltar med varningssymbol, varningstext och kontaktinformation utanför det utrymme som torkas,
 • regelbundet kontrollmäta i omgivande lokaler,
 • protokollföra mätresultaten i en driftsjournal.
FAKTA Råd till föreskrifterna från Strålsäkerhetsmyndigheten

För att få utöva torkmetoden har Strålsäkerhetsmyndigheten tagit fram nya föreskrifter med stöd av 7 och 12 §§ strålskyddsförordningen (1988:293), som innebär tillstånd från myndigheten att få utföra torkningsmetoden.

Särskild dispens kan ges ut om det finns särskilda skäl och om det kan ske utan att syftet med föreskrifterna åsidosätts.

För att underlätta hur mikrovågstorkning ska utföras så att det blir på ett säkert sätt, har strålsäkerhetsmyndigheten tagit fram allmänna råd för tillämpningen av föreskrifterna som hjälp på vägen.

Utdrag ur de allmänna råden innehåller:

 • Till 3§: Att visa dokumentation om utbildningar om mikrovågstorkning samt rutiner som gäller för arbetet.
 • Till 4§: Att lokaler är oåtkomliga genom att de övervakas eller har försetts med ett separat lås. Utrymmet för torkning kan byggas in och avskärmas likt ett låst utrymme eller oåtkomligt utrymme. Varningsskyltar och skriftlig information.
 • Till 5§: Att beakta om mikrovågornas ökade utbredning och där en planritning ska finnas att tillgå.
 • Till 6§: Mätningar ska göras med instrument som ger samma utslag oavsett hur det hålls i mikrovågsfältet och bör vara spårbart kalibrerat. Kontrollmätningar bör göras i samband med mikrotorkningsarbetet.
 • Till 7§: Ansökan och anmälan till Strålskyddsmyndigheten.
 • Till 8§: Varningssymbol och varningstext ska utformas i fastigheten där mikrovågstorkning utförs.

Tillsyn och kontroll

Det är Strålsäkerhetsmyndigheten som är tillståndsgivare och utövar tillsyn som sker bland annat genom:

 • Inspektioner vid torkning.
 • Kontroll av de mätningar som den som torkar utför.
 • Information och utbildning.

Teknisk beskrivning av våglängden

Våglängden är ungefär 12 centimeter och frekvensen 2,45 GHz. Det betyder att mikrovågorna pulserar 2,45 miljarder gånger per sekund. Varje ny puls tvingar vattenmolekylerna till ett polbyte, som innebär att den elektriska laddningen ändras 2,45 miljarder gånger per sekund och med mycket snabba molekylsvängningar som följd.

 

 

Cecilia Jondell
Redaktör
Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Transportsystem
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter

FAKTA Råd till föreskrifterna från Strålsäkerhetsmyndigheten

För att få utöva torkmetoden har Strålsäkerhetsmyndigheten tagit fram nya föreskrifter med stöd av 7 och 12 §§ strålskyddsförordningen (1988:293), som innebär tillstånd från myndigheten att få utföra torkningsmetoden.

Särskild dispens kan ges ut om det finns särskilda skäl och om det kan ske utan att syftet med föreskrifterna åsidosätts.

För att underlätta hur mikrovågstorkning ska utföras så att det blir på ett säkert sätt, har strålsäkerhetsmyndigheten tagit fram allmänna råd för tillämpningen av föreskrifterna som hjälp på vägen.

Utdrag ur de allmänna råden innehåller:

 • Till 3§: Att visa dokumentation om utbildningar om mikrovågstorkning samt rutiner som gäller för arbetet.
 • Till 4§: Att lokaler är oåtkomliga genom att de övervakas eller har försetts med ett separat lås. Utrymmet för torkning kan byggas in och avskärmas likt ett låst utrymme eller oåtkomligt utrymme. Varningsskyltar och skriftlig information.
 • Till 5§: Att beakta om mikrovågornas ökade utbredning och där en planritning ska finnas att tillgå.
 • Till 6§: Mätningar ska göras med instrument som ger samma utslag oavsett hur det hålls i mikrovågsfältet och bör vara spårbart kalibrerat. Kontrollmätningar bör göras i samband med mikrotorkningsarbetet.
 • Till 7§: Ansökan och anmälan till Strålskyddsmyndigheten.
 • Till 8§: Varningssymbol och varningstext ska utformas i fastigheten där mikrovågstorkning utförs.

Tillsyn och kontroll

Det är Strålsäkerhetsmyndigheten som är tillståndsgivare och utövar tillsyn som sker bland annat genom:

 • Inspektioner vid torkning.
 • Kontroll av de mätningar som den som torkar utför.
 • Information och utbildning.

Teknisk beskrivning av våglängden

Våglängden är ungefär 12 centimeter och frekvensen 2,45 GHz. Det betyder att mikrovågorna pulserar 2,45 miljarder gånger per sekund. Varje ny puls tvingar vattenmolekylerna till ett polbyte, som innebär att den elektriska laddningen ändras 2,45 miljarder gånger per sekund och med mycket snabba molekylsvängningar som följd.