Varan har lagts till i varukorgen
Lyft bostadsområden med ny modell
Bostäder 14 jun 2012
Lindängen i Malmö är ett av de fem miljonprogramsområdena som legat till grund för den nya modellen.
En ny modell som utgår från de boendes åsikter om vad som gör ett område attraktivt att bo i gör det lättare att välja rätt åtgärder och få mer valuta för pengarna när slitna bostadsområden ska lyftas.
Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning

Modellen "Möjliga miljoner" har utvecklats av konsultföretaget Tyréns med medel från Sven Tyréns stiftelse.

3 400 boende i miljonprogramsområden i Sundbyberg, Upplands Väsby, Göteborg, Lund och Malmö har fått svara på en enkät om vad som gör ett område attraktivt att bo i.

Dessutom har rapporter och artiklar om miljonprogrammet studerats och experter intervjuats.

Identifiera rätt åtgärder

– Vi anser att man bör ta ett större grepp och titta på hela området och inte bara nödvändiga byggnadstekniska upprustningar, säger Madeleine Eneskjöld på Tyréns analysavdelning:

– Utmaningen är att identifiera rätt åtgärder som höjer ett områdes status och gör att boende känner sig mer stolta och trygga. Många små åtgärder som inte är så dyra kan ändå ge stor effekt på trivseln

Nio viktigaste faktorerna

Undersökningen har identifierat nio faktorer som har störst betydelse för hur nöjda boende är med sitt bostadsområde. Allra viktigaste är att de boende känner trygghet och att området har bra rykte.

Näst viktigast är att ett område är vackert, att det är väl integrerat med områden runt omkring och att det finns gott om mötesplatser. Viktigt är också att området har en identitet, är tillgängligt, har en blandad bebyggelse och bra utbud av butiker.

Fungera som checklista

– Vi vet sedan tidigare att boende sätter tryggheten främst. Däremot visade sig identitet och områdets rykte vara mer betydelsefullt än vad som tidigare varit känt.

Tanken är att de nio faktorerna som de boende prioriterat kan fungera som en checklista att utgå ifrån vid alla upprustningar av miljonprogramsområden.

– Det ska inte behöva göras nya attitydundersökningar för varje område, säger Madeleine Enesköld. Men det är viktigt att man är lyhörd och förstår att varje område har sina unika förutsättningar och tar hänsyn till kunskapen som fastighetsägare och boende har om området.

Jobba tillsammans

Katarina Majer, fastighetsutvecklare på Tyréns anser att fastighetsägare och kommuner måste bli bättre på att jobba tillsammans för att utveckla miljonprogramsområden.

– Men innan man kör igång är det viktigt att man har en gemensam målbild och syn på områdena och på vilket sätt de bör utvecklas.

I de fem undersökta områden som modellen bygger på var missnöjet störst med områdets rykte, bristen på blandad bebyggelse och att det inte var särskilt vackert. Även områdets identitet var en faktor som behövde lyftas.

Bland de fem undersökta områdena var de boende i Lund genomgående mest nöjda med ett nöjdhetsindex på 64. Minst nöjda var de boende i Hallonbergen i Sundbyberg med ett nöjdhetsindex på 56.

FAKTA Boendes nio i topp

 • Trygghet
 • Rykte
 • Integration med staden
 • Vacker
 • Mötesplatser
 • Identitet
 • Utbud av butiker
 • Blandad bebyggelse
 • Tillgänglighet
Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning
Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Renoveringar Kyla Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Boendes nio i topp

 • Trygghet
 • Rykte
 • Integration med staden
 • Vacker
 • Mötesplatser
 • Identitet
 • Utbud av butiker
 • Blandad bebyggelse
 • Tillgänglighet