Varan har lagts till i varukorgen
Ej lönsamt byta från fjärrvärme
Energi 13 jun 2012
Investeringskostnaderna för fjärrvärme tas med i årets rapport. Foto Thord Sköldekrans
En gemensam rapport från Energimarknadsinspektionen och Energimyndigheten visar att det inte lönar sig för de konsumenter som redan har fjärrvärme att byta värmesystem. Däremot bör nyinvesterare se över alternativen.

Nytt för årets rapport är att nu jämförs kostnaden både med och utan investeringskostnaden för fjärrvärme. Därför kan det löna sig för nyinvesterare att se över vilken uppvärmningsform som är mest lönsam att investera i.

Med investeringskostnaden kan det bli dyrt med fjärrvärme eftersom priserna varierar stort mellan landets kommuner.

Det beror på att olika bränslen används i produktionen och därför är fjärrvärme enbart det billigaste alternativet där fjärrvärmepriset är lågt.

Alternativa system

I den årliga rapporten ”Uppvärmning i Sverige” jämförs årskostnaderna mellan fjärrvärme och pelletspanna, naturgas, elpanna, bergvärme och luft/vattenvärmepump.

I orter med högre fjärrvärmepriser är värmepump eller pellets de mest konkurrenskraftiga alternativen.

Det visar sig att för småhus som har direktverkande el, elpanna eller olja är det lönsamt att konvertera till andra alternativ.

Övriga faktorer i prisjämförelsen

Även investeringskostnader, kostnader för olika bränslen, hur bränslena påverkar miljön och hur konkurrensen mellan alternativen ser ut, redovisas i rapporten.

Men det är viktigt att betona att det finns faktorer som är svåra att ta hänsyn till fullt ut i kostnadsjämförelsen och som gör att prisjämförelsen inte är fullständig.

FAKTA Mer om energianvändning

  • Fjärrvärmeanvändningen i våra bostäder har ökat sedan 2001 och under de kalla åren 2009–2010 gick ökningen upp med nästan sju procent mot föregående år.
  • Fjärrvärme är det vanligaste alternativet för uppvärmning och varmvatten i Sverige medan elanvändningen har minskat under samma period.
  • Energianvändningen för uppvärmning har minskat under 2000-talet men priserna har ökat på den genomsnittliga kilowattimmen (kWh) energi.
  • Det genomsnittliga priset på fjärrvärme under 2011 var 77,1 öre per kWh för flerbostadshus och 82,5 öre per kWh för småhus.
Cecilia Jondell
Redaktör
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Värme Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter

FAKTA Mer om energianvändning

  • Fjärrvärmeanvändningen i våra bostäder har ökat sedan 2001 och under de kalla åren 2009–2010 gick ökningen upp med nästan sju procent mot föregående år.
  • Fjärrvärme är det vanligaste alternativet för uppvärmning och varmvatten i Sverige medan elanvändningen har minskat under samma period.
  • Energianvändningen för uppvärmning har minskat under 2000-talet men priserna har ökat på den genomsnittliga kilowattimmen (kWh) energi.
  • Det genomsnittliga priset på fjärrvärme under 2011 var 77,1 öre per kWh för flerbostadshus och 82,5 öre per kWh för småhus.