Varan har lagts till i varukorgen
Anslutning av grenrör till WC?
Teknik 12 jun 2012
Om man ansluter självfallsledningar med 88 graders t-stycken till liggande ledning riskerar man just att få slamavlagringar som kan medföra stopp i avloppet.
Vilka regler gäller för anslutning av grenrör till WC? Vad säger BBR och AMA?

Fråga:

En entreprenör vill använda 88-gradiga grenrör på anslutningsledningar från tvättställ samt WC på en liggande samlingsledning. Går detta att pröva mot BBR och vad säger egentligen AMA VVS 09 (PNU)?

I AMA finns fyra figurer, men ingen täcker stående anslutning till liggande samlingsledning. WC-stolen antar jag ska ha max 45?

Svar:

I BBR avsnitt 6:644 står:

Avloppsinstallationer ska utformas så att kapacitetsminskande slamavlagringar inte beräknas uppstå och förses med åtkomliga rensanordningar.

Om man ansluter självfallsledningar med 88 graders t-stycken till liggande ledning riskerar man just att få slamavlagringar som kan medföra stopp i avloppsledningarna. Det vet man av erfarenhet och det gäller oberoende av om stående ledning ansluts till liggande ledning eller om liggande ledning ansluts till liggande ledning.

Branschregler av olika typer, exempelvis AMA och Säker Vatten, har genom åren försökt styra upp hur utformning av avloppsledningar ska utföras för att minimera risken för driftbekymmer.

AMA VVS

I AMA VVS 09, under PN, har man reglerat hur självfallsledningar ska anslutas till varandra i figurerna PN/2PN/5. Där finns en svaghet i figur PN/2, då den figuren endast avser stående samlingsledning som ansluts till liggande ledning. Bilden gäller alltså inte för en stående anslutningsledning till tvättställ eller WC-stol som ansluts till en liggande ledning.

Släpper du spillvatten från en WC-stol rakt ned i en liggande avloppsledning är problemet att hälften av avloppet kommer att gå uppströms en liten bit innan vätskeströmmen vänder åter nedströms.

Risken är stor att fekalier och papper stannar i ledningen uppströms när vattnet vänder nedströms igen och blir kvar där, torkar fast och bildar första avlagringen som kan utvecklas till en propp i ledningen.

Vertikalt liggande ledning

Både AMA och Säker Vatten glider förbi frågan om anslutning av avloppsenheter vertikalt på liggande ledning kan accepteras och om det finns regler för utförandet. I Säker Vatten hänvisar man till bild 2.3.3a i branschreglerna för anslutning av avloppsenheter till liggande ledning.

Spillvattenledning från WC-stol ska anslutas till liggande samlingsledning med grenrör  ≤ 45°. Se fig. 2.3.3a.

Den texten ska troligen tolkas så att en WC-stol inte får anslutas vertikalt till en liggande ledning medan det däremot är en acceptabel lösning för ett tvättställ.

Beställarens krav

Nu framgår inte av frågan om AMA är åberopad i kontraktsunderlagen på något sätt eller om Säker Vatten kan ha någon bäring.

Säker Vatten är ju installatörernas egna riktlinjer för hur en rörinstallation ska utföras på ett fackmannamässigt sätt. Det är kanske det starkaste argumentet om inte exempelvis AMA är åberopad och som kan vara ett viktigt argument för en korrekt installation.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Teknik Projektering
Fackområden

Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial