Varan har lagts till i varukorgen
Ändringar i Säker Vatten 1 juli
Teknik 20 jun 2012
Säker Vatten AB uppmanar alla montörer att börja använda presskopplingar med läckageindikering redan idag. Bild: Säker Vatten
Den 1 juli 2012 ändras branschreglerna Säker Vatten när det gäller presskopplingar och tryck-/täthetskontroll. Det blir en komplettering till branschregler version 2011:1, som revideras år 2015.

Från 1 juli 2012 ställer branschreglerna Säker Vatteninstallation krav på att presskopplingar ska ha läckageindikering. En opressad koppling ska läcka vid en täthetskontroll.

Godkända produkter

På Säker Vattens webbplats finns en förteckning över de leverantörer som har presskopplingar med läckageindikering som uppfyller kraven i branschreglerna. 

Tryck- och täthetskontroll

Även tryck- och täthetskontrollen i branschreglerna ändras. Anledningen till förändringen kommer från arbetet med krav på läckageindikering. Det behövs en samsyn för kontrollförfarandet.

Förändringen i branschreglerna ska förtydliga hur rörsystem ska kontrolleras.

Veronica Eade
Redaktör, VVS
Bevaka ämnen i artikeln

Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter