Varan har lagts till i varukorgen

Träd som orsakat rotinträngning

Utemiljö 11 jan 2012
Trädarten och jordens halt av silver behöver tas med i beräkningen för att metoden med silver i blad ska visa vilket träds rötter som tränger in i spillvattenledningen. Foto Wikipedia
Genom att analysera silverhalten i bladen kan det gå att identifiera vilket träd som har orsakat en rotinträngning i en spillvattenledning. Det träd som har kontakt med avloppet har 28 procent mer silver i bladen.

Rotinträngningar i vattenledningar är ett stort och kostsamt problem i Sverige och i världen. Oftast är det svårt att avgöra vilket träd som orsakat rotinträngningen, vilket i sin tur inneburit att man fått gissa och ta ner träd lite slumpartat.

I ett genomfört arbete har man haft som målsättning att försöka få fram en metod för att identifiera de träd som orsakat rotinträngningar i främst spillvattenledningar, men även i dagvattenledningar.

Silver i blad

I SVU-rapporten Nr 2011-11 redovisas att de träd som trängt in med rötterna i spillvattenledningar har en högre halt silver i bladen.

Detta innebär att det går att identifiera det träd som orsakat rotinträngningen. Minst två faktorer måste dock tas med i beräkningarna, nämligen trädarter och jordens halt av silver.

Användbar metod

Det ser ut som om detta är en metod som skulle kunna användas i praktiken men det behövs mer data om silverinnehållet i bladen för olika trädarter. Alternativet är ju också att man tar prov på ett träd som troligen inte gjort en rotinträngning och jämför med det misstänkta trädet.

Det finns ca 28 procent mer silver i bladen från de träd som har rotinträngning i avloppet än de som inte har kontakt med avloppet. Detta är inte en liten skillnad, men inte heller väldigt stor.

Stig Emilsson
Informatör Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Utemiljö Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter