Varan har lagts till i varukorgen

Sök pengar för hållbar renovering

Energi 20 jan 2012
Formas och IQ Samhällsbyggnad delar ut 45 miljoner kronor till hållbar upprustning av rekordårens bostäder. Foto. Harald Holm
Nu kan du som behöver rusta upp dina äldre fastigheter få ekonomiskt stöd för att utveckla innovativa renoveringsmetoder. Formas och IQ Samhällsbyggnad delar under tre år ut 15 miljoner kronor per år.
Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning

Projektet  "Hållbar ombyggnad, renovering och förnyelse av bostäder och lokaler" omfattar de så kallade rekordårens byggnader från 1950-1975.

Hela bygg- och förvaltningsprocessen omfattas - planering, projektering, byggande, förvaltning, drift, underhåll, renovering och rivning.

Helhet och systemtänk

Utlysningen avser projekt som inriktas på systemtänkande och omfattar helheten, på byggnads- eller områdesnivå, där man ser på en kombination av flera av följande aspekter:

  • Teknik och funktion: Tekniska, funktions- och utformningsmässiga lösningar, bygg- och installationsteknik, byggnadsfysik, material, resursfrågor, innemiljö, hälsa, buller, miljöstörande ämnen, energianvändning, integrering av förnybar energi, grönska med mera.
  • Processfrågor: Processer som behövs för att ta fram och förvalta de önskade produkterna, till exempel planering, projektering, byggande, förvaltning, ekonomi, logistik, information och kommunikationsteknik.
  • Aktörer i processen: Boende och andra brukares inflytande på byggnadens funktion och utformning, deras behov under renoveringsprocessen, brukarmedverkan i förvaltnings-fasen. Åldrande befolkning, vårdbyggnader, socialt hållbart byggeri, segregation, m.m.
  • Styrmedel: Styrmedel och incitament för att få fram de önskade produkterna och processerna samt hantera de aktuella samhällsfrågorna.
  • Industrialiserat byggande/renovering: Byggeffektivitet (ekonomi, tidsbedömning) samt byggnadens eller byggnadsbeståndets funktion och arkitektur är intressant i detta sammanhang

Samfinansiering

För att få del av pengarna måste ditt företag själv stå för hälften av kostnaderna. Samfinansieringen kan utgöras av insatsvaror och eget arbete men ska till minst 20 procent vara kontanta medel.

Matchmaking 7 februari

Den 7 februari arrangerar Formas och IQ Samhällsbyggnad ett så kallat matchmaking-möte där företagare, forskningsakademi och myndigheter ska kunna prata ihop sig och hitta nya samarbetspartners.

Sista dag för ansökan är onsdagen den 7 mars 2012.

Formas forskarråd förväntas fatta finansieringsbeslut i juni 2012.

Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Bostäder Renoveringar Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Fler nyheter