Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Osäkert när effektivisering blir lönsam
18 jan 2012
Bakgrunden till de procenttal som nämns i rapporten är riksdagsbeslutet om att det svenska byggnadsbeståndet ska minska energianvändningen med 20 procent till år 2020 och att den ska ha halverats till 2050 jämfört med 1995 års nivå. Samtidigt kommer ytterligare skärpningar från EU om energieffektivisering.
Är det verkligen lönsamt att energieffektivisera när man rustar upp en byggnad, oavsett fastighetsstandard, energianvändning, ”marknadsläge” och i alla bostadsföretag?
Sabo har uppdragit åt två konsultföretag att genomföra var sin energiutredning på en och samma fastighet. Konsulterna skulle föreslå energieffektiviseringsåtgärder som skulle spara 20 respektive 50 procent energi på fastigheten.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Effektiviseringsåtgärder – Konsult 1:

20 procent:

• installera avloppsvärmeväxlare

• stänga av tilluftfläktar till trapphallar

• injustering av luftflöden i lägenheterna

Investering 455 000 kr exklusive moms

50 procent:

• ovanstående åtgärder

• installation av högeffektiv FTX-ventilation

• byte till resurseffektiva tappställen

• injustering av radiatorkretsarna

Investering 3 575 000 kr exklusive moms

FAKTA Effektiviseringsåtgärder – Konsult 2:

20 procent:

• ”behovsstyrning av belysning, fläktar och pumpar”

• komponenter med långa drifttider bör bytas ut till mer energieffektiva

• installation av avloppsvärmeväxlare

• värmemätning via temperaturgivare i lägenheter samt vattenmätning

Investering 1 462 000 kr exklusive moms

50 procent:

• ovanstående åtgärder

• installation av en frånluftsvärmepump

• byte av fönster.

Investering 4 572 000 kr exklusive moms

Bevaka ämnen i artikeln

Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter

FAKTA Effektiviseringsåtgärder – Konsult 1:

20 procent:

• installera avloppsvärmeväxlare

• stänga av tilluftfläktar till trapphallar

• injustering av luftflöden i lägenheterna

Investering 455 000 kr exklusive moms

50 procent:

• ovanstående åtgärder

• installation av högeffektiv FTX-ventilation

• byte till resurseffektiva tappställen

• injustering av radiatorkretsarna

Investering 3 575 000 kr exklusive moms

FAKTA Effektiviseringsåtgärder – Konsult 2:

20 procent:

• ”behovsstyrning av belysning, fläktar och pumpar”

• komponenter med långa drifttider bör bytas ut till mer energieffektiva

• installation av avloppsvärmeväxlare

• värmemätning via temperaturgivare i lägenheter samt vattenmätning

Investering 1 462 000 kr exklusive moms

50 procent:

• ovanstående åtgärder

• installation av en frånluftsvärmepump

• byte av fönster.

Investering 4 572 000 kr exklusive moms