Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Nya fakta om energieffektiva värmepumpar
Energi 18 jan 2012
Faktabladets datarekommendationer för olika komponenter med mera är vägledning för att uppnå energieffektivitet. Detta måste kombineras med bra driftstrategi, noggrann injustering, bra underhåll och ständig övervakning för bästa totalresultat. Foto: Kyl & Värmepumpföretagen
Den totala värmefaktorn för en värmepumpanläggning ska vara bättre än 4 för att den ska få kallas energieffektiv. Nytt faktablad om detta finns i senaste utgåvan av Svensk Kylnorm.
Svensk Kylnorms nya faktablad 14 Energieffektiva värmepumpar för fastigheter kan tillämpas sedan 1 december 2011. Faktabladet är bra i sin översikt av förutsättningarna för en effektiv anläggning.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Krav på förångare, kondensor och pumpar

Krav på förångare

 • Förångningstemperaturen ska vara mindre än 8 K från ingående köldbärartemperatur vid så kallad torr förångning.
 • Överhettning ska vara minst 5K vid torr förångning.
 • Vid våt förångning ska förångningstemperaturen vara mindre än 3K från utgående köldbärartemperatur.
 • Tryckfall köldbärare maximalt 20 kPa inklusive anslutningsförluster.

Krav på kondensor

 • Kondenseringstemperaturen ska vara mindre än 2K från utgående kylmedeltemperatur.
 • Underkylningen ska vara minst 2K om inte recipient används.
 • Tryckfall vid vätskekyld kondensor får inte överstiga 20 kPa inklusive anslutningsförluster.

Krav på pumpar

 • Pumpar ska vara av klass A.
 • Pumpar i system med variabelt flöde ska vara försedda med varvtalsstyrning som anpassar sig till flödesbehovet.
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Kyla Värme Belysning Bestämmelser
Fackområden

VVS
Fler nyheter

FAKTA Krav på förångare, kondensor och pumpar

Krav på förångare

 • Förångningstemperaturen ska vara mindre än 8 K från ingående köldbärartemperatur vid så kallad torr förångning.
 • Överhettning ska vara minst 5K vid torr förångning.
 • Vid våt förångning ska förångningstemperaturen vara mindre än 3K från utgående köldbärartemperatur.
 • Tryckfall köldbärare maximalt 20 kPa inklusive anslutningsförluster.

Krav på kondensor

 • Kondenseringstemperaturen ska vara mindre än 2K från utgående kylmedeltemperatur.
 • Underkylningen ska vara minst 2K om inte recipient används.
 • Tryckfall vid vätskekyld kondensor får inte överstiga 20 kPa inklusive anslutningsförluster.

Krav på pumpar

 • Pumpar ska vara av klass A.
 • Pumpar i system med variabelt flöde ska vara försedda med varvtalsstyrning som anpassar sig till flödesbehovet.