Varan har lagts till i varukorgen
Nej till övervakning av trapphus
Upphandling 9 jan 2012
Att kameraövervaka entréer och trapphus i flerbostadshus är inte förenligt med personuppgiftslagen, annat än i undantagsfall. Foto: Per Andersson
En fastighetsägare i Göteborg tvingas sluta med att kameraövervaka sina trapphus. Det har Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast.

Datainspektionen krävde redan för tre år sedan att fastighetsägaren skulle upphöra med kameraövervakningen. Hyresvärden har satt upp kameror i trapphus och entréer för att minska skadegörelse och inbrott i fastigheten.

Kränker personliga integriteten

Datainspektion har hävdat att övervakningen kränker den personliga integriteten för hyresgäster och besökare och inte heller är förenlig med den överenskommelse om kameraövervakning som branschen och datainspektionen gjorde 2010.

Både Länsrätten och Kammarrätten har tidigare gått på Datainspektionens linje. Inför avgörandet i högsta instans visade därför fastighetsägaren upp namnlistor som visar att nuvarande hyresgäster inte har något att invända mot kameraövervakningen.

Inte särskilt utsatt för brott

Högsta förvaltningsdomstolen anser i likhet med underinstanserna "att kameraövervakning av entréer i flerfamiljshus generellt måste betraktas som ett intrång i såväl de boendes som de besökandes personliga integritet."

Eftersom det inte är visat att de aktuella fastigheterna skulle vara särskilt utsatta för brott och att fastighetsägaren inte heller i övrigt kunna påvisa ett påtagligt behov av kameraövervakningen anser domstolen att den är kränkande i personuppgiftslagens mening. Kamerorna ska därför plockas ned.

Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning
Bevaka ämnen i artikeln

Upphandling
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter