Varan har lagts till i varukorgen
Miljöfarliga bänkskivor sorteras fel
Miljö 17 jan 2012
Det är viktigt att triklosan inte kommer ut i miljön och når ytvattnet. Foto Svensk Byggtjänst.
Bänkskivor till kök och badrum marknadsförs som antibakteriella och har inbyggt microban. Detta ämne kan i sin tur innehålla triklosan som är mycket giftigt för vattenlevande organismer. Då skivorna liknar sten finns risk att de hamnar fel i deponin.
Naturvårdsverket menar att triklosan är särskilt förorenande och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Därför undersöker verket nu hur bänkskivorna ska hanteras på avfallsstationerna.Det är inte entydigt att leverantören måste ange att produkten innehåller triklosan enligt rådande regler.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Cecilia Jondell
Redaktör
Bevaka ämnen i artikeln

Miljö Vatten och avlopp
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter