Varan har lagts till i varukorgen
Konkurrensverket stämmer Borås
Energi 31 jan 2012
Delar av Borås servicekontors verksamhet bör stoppas av konkurrensskäl, anser Konkurrensverket som nu drar kommunen inför domstol.
Konkurrensverket vill förbjuda Borås kommuns servicekontor att sälja mark- och anläggningsentreprenadarbeten till andra än kommunen själv. Verket drar nu kommunen inför domstol.

Det är delar av den verksamhet som Borås kommuns förvaltning Servicekontoret bedriver som Konkurrensverket vill stoppa.

I strid med flera lagar

Servicekontoret säljer tjänster i form av mark- och anläggningsentreprenadarbeten till privata kunder och närliggande kommuner. Detta strider mot kommunallagen och konkurrensreglerna, anser Konkurrensverket.

– Vi går nu till domstol för att tydliggöra reglerna och stoppa kommunen från att driva verksamhet som är negativ för konkurrensen, för småföretagande och i slutänden för konsumenterna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Konkurrensfördelar

Servicekontoret har, enligt Konkurrensverket, en rad konkurrensfördelar jämfört med privata aktörer. En kommunal förvaltning finansieras till exempel med skattemedel och kan inte gå i konkurs.

Vidare får Servicekontoret direkttilldelade uppdrag från kommunen och är inte lika säsongs- och konjunkturberoende som privata företag.

Riskerar miljonböter

Konkurrensverket har lämnat in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt och begär att domstolen förbjuder Servicekontoret i Borås att sälja mark- och anläggningsentreprenader till andra än den egna kommunen.

Om Borås inte följer domstolens beslut vill Konkurrensverket att kommunen ska kunna få betala tre miljoner kronor i vite.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Upphandling
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter