Varan har lagts till i varukorgen

Kisel kan ersätta gift vid relining

Arbetsmiljö 18 jan 2012
Efter sommarens larmrapporter om Bisfenol A i relinade tappvattenledningar frågar sig många vad som händer nu, och om ämnet finns i även i vanliga plaströr. Kan det tillföras vattnet vi dricker via distributionssystemen?
Det finns idag inget som talar för att det hormonstörande ämnet Bisfenol A finns i vanliga plaströr, men ett alternativ till epoxi har ändå dykt upp för relinade tappvattenledningar.

Vid infodring av rörledningar med små dimensioner, till exempel tappvatten- och värmeledningar, används epoxiplast för den invändiga beläggningen. Epoxiplasten består av två komponenter som blandas samman och beläggs invändigt i rören.

Efter en viss tid härdar plasten och är då färdig för användning. Bisfenol A utgör en av de två huvudkomponenterna i epoxi.

Om blandningen inte får rätt proportioner eller inte blandas ordentligt så finns det risk att plasten inte härdar ordentligt. Bisfenol A kan då läcka ur plasten och det kan pågå under lång tid. Bisfenol A är ett hormonstörande ämne som i somras förbjöds av EU-kommisionen för användning i nappflaskor.

Experterna i Almedalen

Vid ett seminarium arrangerat av Sveriges Byggindustrier under Almedalsveckan i somras, avrådde ett antal professorer och miljöexperter bestämt för användningen av plaster innehållande Bisfenol A i livsmedelsförpackningar.

Tappvattenledningar kan faktiskt betraktas som förpackningar för livsmedlet dricksvatten, även om det för oss inom byggsektorn kanske inte är den första parallellen vi drar.

Epoxifri relining med kisel

HWQ Relining är ett av två aktiva företag som infodrar tappvattenrör i Sverige. De har under hösten kompletterat sitt produktprogram för tappvattenrör med ett kiselbaserat material som inte innehåller Bisfenol A över huvud taget.

– I och med den mediauppståndelse som var i somras så har vi letat alternativ till epoxi och hittat det här kiselbaserade materialet i stället. Det är på de flesta områden till och med är bättre än epoxin inom vårt tillämpningsområde, säger Stefan Håkanson som är Vd på HWQ Relining Systems AB.

Han anser att debatten är snedvriden.

– När epoxiplasten blandas av sina två huvudkomponenter Epiklorhydrin och Bisfenol A bildas en helt ny molekyl. Ur den nya molekylen kan inte beståndsdelarna sedan urlakas. Det är ungefär som vanligt koksalt som består av en blandning av natrium och klor.

Var för sig är ämnena inte speciellt bra för människokroppen, men den nya molekylen med ämnet natriumklorid är inte farlig. Den som får i sig vanligt salt riskerar inte att kloren extraheras och ger klorförgiftning.

– Tittar man längre uppströms i tappvattennätet så hittar vi segjärnsrör som är epoxibelagda invändigt. Det finns rätt många vattentorn som är invändigt behandlade med epoxi och så vidare.

Vi har låtit analysera otaliga vattenprover från våra relinade rör och inte hittat Bisfenol A, så vi anser fortfarande att epoxiplast är ett bra material. Men för de kunder som ändå känner tveksamhet för epoxi och Bisfenol A är vi både glada och stolta över att vi nu kan erbjuda det här kiselmaterialet i stället.

Bisfenolfria plaströr

Tidningen VVS-Forum har ringt runt till Uponor, LK Systems och ReTherm Armaturjonssonde som tillhör de större leverantörerna av plaströr i Sverige och frågat om deras plaströr innehåller Bisfenol A, och fått svaret att de inte gör det.

Plastmaterialet som används i tappvatten- och värmerör är en så kallad termoplast och den innehåller inte Bisfenol A. Ämnet används inte heller på något sätt vid tillverkningen.

FAKTA Bisfenol A

  • Bisfenol A är ett ämne som tillverkas i stora volymer i världen. Bisfenol A används framför allt vid framställning av polykarbonat och epoxiplaster, men även som så kallad hårdgörare i andra plaster.
  • Bisfenol A finns i hårdplast av polyester, polykarbonat, epoxiharts och återfinns i produkter som mat-och dryckesbehållare, CD- och DVD-skivor, kameraskal, epoxyfärger, epoxylim, renoveringsepoxi för avlopp och dricksvattenrör, tryckfärger och kopieringspapper.
  • Exponering av ämnet mot människan förväntas ske genom mat, dricksvatten, tandfyllningar, inandning av inomhusdamm, hudkontakt med produkter som innehåller ämnet. Bisfenol A liknar kroppens egna hormon och kan därför påverka kroppens eget hormonsystem.
  • Forskning har påvisat en koppling mellan exponering mot ämnet och förekomsten av hjärtkärlsjukdom, diabetes och leverförändringar. Vid djurförsök där man gett djuren höga doser har man sett effekter på fortplantningen och på organ- och kroppsvikter. Dessa effekter förekommer inte vid de låga doser som vi människor utsätts för.
Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Miljö
Fackområden

Anläggning VVS
Fler nyheter

FAKTA Bisfenol A

  • Bisfenol A är ett ämne som tillverkas i stora volymer i världen. Bisfenol A används framför allt vid framställning av polykarbonat och epoxiplaster, men även som så kallad hårdgörare i andra plaster.
  • Bisfenol A finns i hårdplast av polyester, polykarbonat, epoxiharts och återfinns i produkter som mat-och dryckesbehållare, CD- och DVD-skivor, kameraskal, epoxyfärger, epoxylim, renoveringsepoxi för avlopp och dricksvattenrör, tryckfärger och kopieringspapper.
  • Exponering av ämnet mot människan förväntas ske genom mat, dricksvatten, tandfyllningar, inandning av inomhusdamm, hudkontakt med produkter som innehåller ämnet. Bisfenol A liknar kroppens egna hormon och kan därför påverka kroppens eget hormonsystem.
  • Forskning har påvisat en koppling mellan exponering mot ämnet och förekomsten av hjärtkärlsjukdom, diabetes och leverförändringar. Vid djurförsök där man gett djuren höga doser har man sett effekter på fortplantningen och på organ- och kroppsvikter. Dessa effekter förekommer inte vid de låga doser som vi människor utsätts för.