Varan har lagts till i varukorgen

Justera in värmesystemet rätt

Energi 24 jan 2012
Ett vanligt fel när man inte kan få fram projekterade flöden, är att det finns smuts i systemet. Det är viktigt att systemet rengörs innan injustering påbörjas.
Värmesystem är nödvändiga för att få ett behagligt inomhusklimat. Med rätt projekterade och injusterade system kan du spara både energi och pengar.
Redaktionen Omvärldsbevakning

All typ av uppvärmning kräver energi. För att minska energikostnaderna och negativ miljöpåverkan är det viktigt att optimera värmesystemen. Det gäller inte minst vattenburna värmesystem som är vanliga i alla typer av byggnader och är ett bra sätt distribuera ut värme i lokalerna.

Förutom korrekt projektering och installation är injusteringen av värmesystem väldigt viktig för att anläggningen ska fungera på ett bra sätt.

Bättre värme med fler värden

Det är lätt att tycka att allt ansvar för en bra injusterad anläggning ligger hos den som gör injusteringen. Men möjligheterna att justera in ett värmesystem korrekt startar redan vid projekteringen.

– Om projektören anger alla behovsvärden för systemet har injusteraren möjlighet att verifiera systemet och att felsöka om något inte fungerar som det ska. Det säger Ulrica Brown på Värmex Konsult AB, ett företag som har lång erfarenhet av att injustering, projektering och installation av värmesystem.

Projektören bör ange Kv-värden, flöden, effekter och tryckfall. Ju fler värden som injusteraren har tillgång till desto bättre injustering kan han göra. Det är därför viktigt att inte bara ange värden kopplade till radiatorerna utan också flöden och tryckfall för hela systemet, tryckfall över undercentral till exempel.

Injustering i AMA

Om ett system är riktigt projekterat ska det naturligtvis fungera att få fram rätt flöden i hela systemet utan att varva upp pumpen. Att öka trycket över pumpen kan visserligen göra så att lokalerna blir varma som de ska, men det leder också till högre energianvändning och eventuellt missljud och högre slitage på systemet.

Under kod och rubrik YTC.256 Injustering av värmesystem står det:

Injusteringsventiler i värmevattensystem ska injusteras till föreskrivet flöde. I de fall både flöde och Kv-värde angetts gäller angivet flöde före angivet Kv-värde. Anledningen till att flödet gäller före Kv-värdet är att det är flödet som gör att rätt värmemängd levereras.

Om Kv-värdet blivit felaktigt är det viktigare att flödet blir korrekt. Men det är inte meningen att man ska varva upp pumpen för att få fram riktiga flöden. För att undvika att någon gör på detta sätt kan man ange att systemet ska injusteras efter angivet flöde och tryck.

Smuts och små ventilöppningar

Ett vanligt fel när man inte kan få fram flödena är att det finns smuts i systemet. Det är alltså viktigt att systemet rengörs och att installerade silar ska vara rengjorda innan injustering påbörjas.

I AMA beskrivs injustering av värmesystem under koden och rubriken YTC.256 Injustering av värmesystem. Där finns kravet att systemet ska ha varit igång kontinuerligt en vecka och att silar ska vara rengjorda.

Det är förstås bra men det kan också vara på sin plats att ange att rörledningarna ska vara rengjorda innan systemet tas i drift.

Lura programmet

Det anges under PPD.25 Rengöring av värmeledningar och köldbärarledningar. Ett annat vanligt bekymmer är att systemet är beräknat med små ventilkoefficienter, Kv-värden. För att inte riskera att ventilerna sätter igen bör Kv-värdet vara minst 0,04. Problemet är ofta att beräkningsprogram automatiskt sätter de lägsta värdena till 0,01.

Om det beräkningsprogram som används inte medger att man sätter ett lägsta Kv-värde på ventilerna kan man behöva lura programmet genom att till exempel ändra ingångsvärdena för radiatorernas effekter. Detta gör att man får andra flöden i systemet än man först räknade med, i vissa fall kan man då behöva ändra rördimensionerna.

Värmebärare utan luft

Som värmebärare används nästan uteslutande vanligt dricksvatten i våra värmesystem. Det är ett vatten som är framställt att vara ett bra livsmedel men som värmebärare är det inte helt optimalt.

Även om vatten har fysikaliska egenskaper när det kommer till att bära energi så innehåller dricksvatten mycket syre. När vattnet värms i systemen frigörs syret ur vattnet och bildar gasbubblor. Dessa gasbubblor försämrar radiatorernas effekt genom minskad cirkulation och sämre värmeöverföring.

Gasen kan givetvis avlägsnas ur systemet genom avluftningsventiler. Det är dock svårt att få bort all luft ur systemet och inte helt sällan slarvar brukaren med avluftningen.

Ta bort gasen i förväg

Ett sätt att undvika att få luft i systemet är att se till att gasen tas bort redan innan systemet tas i bruk. Det finns lite olika tekniker för att avgasa systemen.

Några företag har specialiserat sig på detta och en vanlig teknik går ut på att man tillfälligt kopplar in en avgasningsutrustning efter att systemet fyllts med värmebärare. Vattnet får cirkulera genom utrustningen varpå gaserna avlägsnas ur värmebäraren.

Vill man i en beskrivning ställa krav på värmebäraren kan det göras under kod och rubrik PXC.1 Värmebärare.

FAKTA Förslag till ny beskrivningstext

Förslag till ny beskrivningstext i beskrivningsdelen AMA-nytt #2/2011

YTC.256 Injustering av värmesystem
Injustering av injusteringsventiler

Följande mening i AMA
”Injusteringsventiler ska injusteras till föreskrivet flöde.”
utgår och ersätts av
”Injusteringsventiler ska injusteras till föreskrivet flöde och tryckfall.”

Redaktionen Omvärldsbevakning
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Bostäder Renoveringar Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Fler nyheter

FAKTA Förslag till ny beskrivningstext

Förslag till ny beskrivningstext i beskrivningsdelen AMA-nytt #2/2011

YTC.256 Injustering av värmesystem
Injustering av injusteringsventiler

Följande mening i AMA
”Injusteringsventiler ska injusteras till föreskrivet flöde.”
utgår och ersätts av
”Injusteringsventiler ska injusteras till föreskrivet flöde och tryckfall.”