Varan har lagts till i varukorgen
Helhetssyn ger stora besparingar
Energi 20 jan 2012
Kombinationen ishall och simhall ger mycket överskottsvärme som går att använda till uppvärmning av luft och vatten i simhallen. Foto: Hans Hagström
Närmare två miljoner kronor per år räknar Mölndals stad med att spara när hela upprustningen av Åby idrottsområde är klar. Energianvändningen minskar rejält och dessutom blir förvaltningen enklare och säkrare.
Redaktionen Omvärldsbevakning

Ett uppgraderat system för styrning och övervakning av driften är en av åtgärderna när Åby idrottsområde renoveras. Sedan hösten 2009 pågår en upprustning av området, som startade med ishallen och nu även omfattar simhallen och bandybanan utomhus.

Den nya fjärrstyrningen via intranätet gör det möjligt att bättre kontrollera energianvändningen i lokalerna. Till exempel går det att följa hela återvinningen när isen tillverkas och snabbt se vilken temperatur och fukthalt det är i luften.

– Det kostar litet grand, men det är guld värt eftersom man nu upptäcker fel i tid, vilket håller nere kostnaderna. Dessutom har inomhusklimatet blivit bättre, säger Ragnar Uppström, energi- och klimatrådgivare hos Mölndals stad.

Energianalys

Som många idrottsanläggningar byggda på 1970- och 80-talen var Åby i stort behov av upprustning i början av 2000-talet. Mölndals stad beslutade därför att påbörja en renovering. Arbetet inleddes med en energianalys av hela idrottsområdet som visade att det även skulle gå att spara en hel del pengar på åtgärderna – så mycket som 1,9 miljoner kronor per år om allt genomfördes.

Utöver ishallen, simhallen och bandybanan ingår även en fotbollsplan samt TB-hallen för inomhussporter i energianalysen. Enligt beräkningarna, som gjordes av Wikström VVS-Kontroll AB, finns möjlighet att spara totalt 2 500 MWh/år. Då minskar elenergianvändningen med 740 MWh/år och fjärrvärmebehovet med 1770 MWh/år tack vare nya energi- och VVS-lösningar.

Det handlar till exempel om att byta gamla brinepumpar mot nya varvtalsstyrda pumpar, återvinna ventilationsvärme, avfukta inomhusluften (vilket minskar kylbehovet) samt byta till ny energisnål belysning.

Ny ventilation

I november 2010 invigdes den upprustade ishallen som fått ny entré, nya omklädningsrum, gym, kafé, konferensrum och en särskild danslokal för konståkare. Sedan dess har arbetet fortsatt med simhallen som började byggas om i somras. Hittills har fjärrvärmecentralen uppgraderats och under 2012 kommer simhallen att få två nya ventilationsaggregat, vilket förväntas ge en stor effektivisering.

– Kombinationen av ishall och simhall är utmärkt, eftersom det finns mycket överskottsvärme från kylmaskiner som går att använda till uppvärmning av luft och vatten i simhallen, säger Ragnar Uppström.

Snart ska även bandybanan få dra sitt strå till stacken i energibesparingsarbetet. Planen är att banans kylslingor, som ligger i grusbädden, ska användas som solfångare under sommarhalvåret. I sommar ska tekniken testas i skarpt läge.

Kort återbetalningstid

Besparingarnas omfattning gör att återbetalningstiden blir relativt kort – mellan ett och tio år beroende på åtgärd. Tillsammans beräknas alla energiinvesteringar kosta runt 12,4 miljoner kronor. Det kan jämföras med kostnaden för enbart upprustningen av ishallen som går på 22 miljoner kronor. Exakt hur lönsamt arbetet är får vi veta under 2012 när projekten kommer att utvärderas.

– Det vi vet redan nu är att det mest effektiva är att ha en helhetssyn och passa på tillfället vid en upprustning att även få med energifrågorna. Då blir det mest lönsamt, säger Ragnar Uppström.

Text: Marie Granmar

Redaktionen Omvärldsbevakning
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Bostäder Renoveringar Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Fler nyheter