Varan har lagts till i varukorgen

Belysning tryggar Biskopsgården

Belysning 9 jan 2012
Kraftigt förbättrad belysning och fri sikt längs med gångstråk, nya mötesplatser både inomhus och ute samt kameraövervakning har gett en tryggare miljö.
Tjejernas trygghet stod i fokus när Göteborg gjorde om utebelysningen i miljonprogrammet. Social hållbarhet behöver bli lika viktigt som ekonomi, teknik och miljö i fler projekt.
Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning

De boende, och särskilt unga tjejer och kvinnor, har haft stort inflytande över processen och resultatet i belysningsprojektet 'Lika - Olika'. Nu har de fått stora förbättringar och en tryggare utemiljö i stadsdelen Biskopsgården.

– Delaktigheten från de boende känns unik. De har träffat en landskapsarkitekt, varit med på mörkervandringar i en trygghetsgrupp som finansierades av Boverket. Det var ett aktivt arbete med vilka åtgärder som de ville ha, säger Kajsa Sperling på White arkitekter och som ansvarat för belysningen i projektet på uppdrag av Bostadsbolaget och stadsdelsförvaltningen Biskopsgården.

Samtidigt konstaterar hon att det har varit en utmaning i rollen som arkitekt att luta sig tillbaks.

– Arkitekter är oftast inställda på att förändra och ta ledningen, och det är en intressant fråga – hur mycket vågar man släppa till de boende. Det kräver också att det finns tid avsatt i projektet för detta.

Fri sikt för gående

Att rensa bort skymmande vegetation hör till löpande underhåll, men i Biskopsgården har man kombinerat det med trygghetsvandringar för att få bort rätt buskar och träd. För tryggheten är det viktigt med bra överblick över gaturummet. Därför har också en del stödmurar och liknande som skymt sikten tagits bort längs med gångstråken.

På belysningssidan har en mängd funktionsbelysning i form av metallhallogen och kompaktlysrör tillkommit på gångvägar och runt torget. För effektbelysningen har Kajsa Sperling valt både LED och metallhalogen.

Varmvitt och kallt samverkar

Förra hösten gick få kvinnor med lätta steg uppför Sjumilabacken efter mörkrets inbrott. Nu ligger vägen upplyst, och framförallt är området runt om vägen belyst. Ljuskällan är metallhallogen i både varmvitt och kallt ljus.

– Jag valde både 3000K och 4000K för att undvika att ljuset blev platt och i värsta fall utstråla "här är det farligt". Det kalla och varma ljuset samverkar och det kalla lyfter fram klipporna, stenarna och björkstammarna, medan det varma ljuset lyfter fram det gröna i träden och gräset på marken. Skogen blir som en vacker tavla!

Stolparna är höga för gångväg, sex meter, och armaturen sitter tre och tre i bländningsfria vinklar. Smalstrålande och mediumstrålande är blandade för att ljussätta både det som är nära gångvägen och ytor längre in mellan träden.

– Tidigare var man som gående upplyst, men man såg ingenting av området. Det gjorde att man kände sig mycket utsatt.

Lättsanerad tunnel

Områdets ökända gångtunnel har fått ny belysning och ytskikt av emalj. Förutom den estetiska aspekten är materialet också lättsanerat. Och gångtunneln brukade vandaliseras varje helg. Men ett år efter renoveringen är resultaten mycket positiva, dels eftersom de unga deltagit i arbetet och dels eftersom tunneln vaktas av de boende.

Biltorg blir mötesplats

Friskväderstorget i Biskopsgården är liksom belysningsprojektet Olika –Lika en del av det större projektet Tillväxt Biskopsgården. Nu är torget bilfritt och en central mötesplats med lekplats, sittytor och bra möjligheter att umgås. Torget smyginvigdes i december och till våren kommer planteringarna på plats.

– Det finns idag 6 olika markägare runt torget, både privata och kommunala, som tillsammans kommer att ansvara för driften. I dagarna tar vi fram ett driftsavtal som löser de juridiska frågorna, säger Margareta Sjöholm som är delansvarig på Göteborgs västra stadsdelsförvaltning.

Socialt hållbart

Ett nybyggt aktivitetshus tillika idrottshall, Sjumilahallen, har också byggts. Även där har de boende medverkat och styrt hur hallen ska utformas och vilka aktiviteter som den ska möjliggöra. Tidigare har Biskopsgården saknat en rejäl träffpunkt där människor i alla åldrar varit välkomna.

Bevakning och övervakning

Gångtunneln har fått ett spontant vaktlag av boende. Biskopsgården är också Sveriges första bostadsområden som har allmän kameraövervakning på de boendes initiativ.

Allmännyttan Bostadsbolaget är ansvarig för kameraövervakningen. Distriktschefen Elisabeth Sandberg-Selindh var först tveksam till begäran om kameraövervakning. Även rättsliga instanser var tveksamma men till slut bedömdes de boendes och önskemål väga tyngst.

Totalt handlar det om sex fasta och nio rörliga kameror på fyra olika gator. Kamerorna övervakar garage, parkeringsytor och fasaderna på miljöhus mellan klockan sex på kvällen och sex på morgonen.

Ökad trygghet på ett år

Insatserna för ökad trygghet sker i samverkan med andra fastighetsägare, räddningstjänst, polis och många andra. Belysningsprojektet och tunnelrenoveringen genomfördes under 2010. Bevakningskamerorna sattes upp i november 2010 och arbetet med det nya Friskväderstorget är nyligen avslutat. Under året har också polisen ökat sin lokala närvaro.

– Inget är vandaliserat, allt är rent och fint. De boende talar om ”vår tunnel” och responsen från kvinnorna är att de upplever området som mycket tryggare, säger Margareta Sjöholm.

Av de hyresgäster som har bilplats eller garage i området bedömde 8 av 10 att skadegörelsen minskat och de känner sig också tryggare än innan.

FAKTA Belysning Sjumilabacken

Armatur SPR12 från Louis Poulsen. 6 meter höga stolpar riktas nedåt i bländningsfri vinkel. 3 armaturer på varje stolpe.

Område nära gångväg och ytor längre in mellan träden ljussatta.

En strålkastare är riktad uppåt i trädkrona. Metallhallogen, 3000 K samt 4000 K. Smalstrålande, mediumstrålande, 70W, 35W

Emalj i tunneln 

Stora emaljkassetter /plattor färdigemaljerade från Finland.

Mönstren  i emalj skapades ovanpå i emaljverkstad i Kinnatrakten. De är gjorda för hand med papperssjabloner och brända i ugn.

Projektorganisation

Projektet TillVäxt Biskopsgården drivs av Stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen där flera av förvaltningarna och samverkanspartners är engagerade. Projektet Olika Lika bekostas av Trafikkontoret, Park- och naturförvaltningen samt med bidrag från Boverket.

Det drivs av Stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen där flera av förvaltningarna är engagerade. Göteborg Stad är också en aktiv part i LUCI och projektet är utnämnt som en förebild i social hållbarhet.

Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Belysning Utemiljö Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Belysning Sjumilabacken

Armatur SPR12 från Louis Poulsen. 6 meter höga stolpar riktas nedåt i bländningsfri vinkel. 3 armaturer på varje stolpe.

Område nära gångväg och ytor längre in mellan träden ljussatta.

En strålkastare är riktad uppåt i trädkrona. Metallhallogen, 3000 K samt 4000 K. Smalstrålande, mediumstrålande, 70W, 35W

Emalj i tunneln 

Stora emaljkassetter /plattor färdigemaljerade från Finland.

Mönstren  i emalj skapades ovanpå i emaljverkstad i Kinnatrakten. De är gjorda för hand med papperssjabloner och brända i ugn.

Projektorganisation

Projektet TillVäxt Biskopsgården drivs av Stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen där flera av förvaltningarna och samverkanspartners är engagerade. Projektet Olika Lika bekostas av Trafikkontoret, Park- och naturförvaltningen samt med bidrag från Boverket.

Det drivs av Stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen där flera av förvaltningarna är engagerade. Göteborg Stad är också en aktiv part i LUCI och projektet är utnämnt som en förebild i social hållbarhet.