Varan har lagts till i varukorgen
Bedöm innemiljön på nytt sätt
Hållbarhet 1 feb 2012
Verktyget räknar fram byggnadens KIPI-index, ett nyckeltal som visar hur god inomhusmijön är, där KIPI står för key indoor performance indicators. Foto: Svensk Byggtjänst.
Hur god inomhusmiljö har din byggnad? Hur står den sig jämfört med andra europeiska byggnader? En ny EU-finansierad webbtjänst kan ge svaren.

Webbverktyget ”Perfection" hjälper till att skapa en bild av hur väl en byggnad uppfyller ett antal parametrar, exempelvis:

  • hälsa
  • komfort
  • användarvänlighet
  • säkerhet
  • anpassning
  • tillgänglighet
  • hur enkel byggnaden är att sköta.

Belgian Building Research Institute, ett privat byggforskningsinstitut, har utvecklat verktyget och det har fått finansiellt stöd av EU.

Formulär

Totalt vägs 31 parametrar in i bedömningen. Användaren kan fylla i ett formulär där han eller hon uppskattar hur väl ens byggnad uppfyller vissa krav.

Resultatet av testet blir ett KIPI-index, ett nyckeltal som visar hur god inomhusmijön är, där KIPI står för key indoor performance indicators.

Målgrupper

Tänkta användare är fastighetsförvaltare som vill skapa sig en bild av hur ens fastigheter står sig mot konkurrenterna, samt materialproducenter som vill puffa för sina produkter hos denna målgrupp. I förlängningen ska forskningsprojekt få ta del av informationen.

Bevaka ämnen i artikeln

Hållbarhet Miljö
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter