Varan har lagts till i varukorgen
Armering i rostfritt stål
Konstruktion 16 jan 2012
Swerea KIMAB med stöd från SBUF har genomfört en undersökning för att få klarhet i fråga om ökad korrosionsrisk.
Två års undersökning visade att rostfritt stål av olika stålkvaliteter kan kopplas ihop med kolstål i betong med och utan klorider i konstruktioner utomhus utan att kolstålet nämnvärt påverkas galvaniskt av det rostfria stålet.

Vidare har konstaterats att inga korrosionsangrepp noterats på någon av de rostfria provstängerna som har varit i kontakt med kloridhaltig betong efter två års utomhusexponering. Den galvaniska korrosionseffekten kan bli större i betong med mycket hög fukthalt eller i vattenmättad betong.

Bakgrund

Betongkonstruktioner med armering av enbart rostfritt stål är sällsynta i Sverige men det förekommer att kolstålsarmering i det mest utsatta yttre skiktet ersätts med rostfritt stål vid reparation.

I äldre betongkonstruktioner där betongen är karbonatiserad och klorider har trängt in sänks kolstålets elektrodpotential och potentialskillnaden mellan det rostfria stålet och kolstålet ökar vilket medför en ökad risk för galvanisk korrosion på kolstålet.

För att få klarhet i fråga om ökad korrosionsrisk har Swerea KIMAB med stöd från SBUF genomfört en undersökning med syfte att:

  • fastställa risken för galvanisk korrosion på kolstålsarmering vid elektrisk kontakt med rostfri armering i betong.
  • ta fram några lämpliga rostfria kvaliteter som kan användas under svenska förhållanden i betongkonstruktioner som är utsatta för olika kloridhaltiga miljöer.
  • utarbeta en vägledning, baserad på resultat från undersökningar, för val av rostfria stål vid både nybyggnation och vid reparation med rostfri armering.

Genomförande

För tillverkning av betongblocken användes en reparationsbetong med anläggningscement och ballaststorlek på 0-4 mm. Som blandnings- och härdningsvatten vid betongtillverkningen användes Stockholms tappvatten. För att erhålla en total kloridhalt av 0,5, 1,5, 3,0 och 5,0 % per cementhalt tillsattes olika mängder NaCl i blandvattnet.

I varje betongblock fanns sex noggrant vägda provstänger av rostfritt stål (två provstänger) och av kolstål (fyra provstänger). Till varje provstång fanns en mätsladd ansluten för kunna koppla ihop rostfria stänger med stänger av kolstål.

En av de rostfria stängarna var ihopkopplad med tre stycken mindre provstänger av kolstål. I varje betongblock fanns även en referenselektrod av MnO2 för mätning av elektrokemisk potential på både ihopkopplade och icke ihopkopplade provstänger.

För att fastställa rostfria ståls galvaniska inverkan på kolstål i kloridhaltig betong mättes en till två gånger i månaden makrocellströmmen (galvanisk ström) mellan de ihopkopplade provstängerna.

Resultat

Sammanfattningsvis visade undersökningen att rostfritt stål av olika stålkvaliteter (EN 1.4301, 1.4401, 1.4162 och 1.4462) kan kopplas ihop med kolstål i betong (med och utan klorider) i konstruktioner utomhus utan att kolstålet nämnvärt påverkas galvaniskt av det rostfria stålet.

Inga korrosionsangrepp har konstaterats på någon av de rostfria provstängerna (EN 1.4301, 1.4401, 1.4162 och 1.4462) som har varit i kontakt med kloridhaltig betong efter två års utomhusexponering. Den galvaniska korrosionseffekten kan bli större i betong med mycket hög fukthalt eller i vattenmättad betong.

 

Bevaka ämnen i artikeln

Konstruktion Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning Husbyggnad
Fler nyheter