Varan har lagts till i varukorgen

AMA-nyheter inom el

Belysning 10 jan 2012
Arbetet med att uppdatera texterna i AMA- och RA EL 09 pågår ständigt. Foto: Skandia
Allt fler belysningsinstallationer använder sig av LED. Genom AMA-nytt finns det nu relevanta råd om vilka uppgifter projektören ska föra in i sin tekniska beskrivning.
Per Andersson
Fackområdesexpert El & Tele

De senaste nyheterna och aktuella ändringar för AMA- och RA EL 09 finns nu presenterade i AMA-nytts beskrivningsdel 2/2011. De flesta justeringarna i texterna beror på att det skett olika typer av förändringar i de standarder som publikationerna hänvisar till.

Nya beskrivningstexter

Eftersom SS 4210101 ersatts av SS-EN 50522 och SS-EN 61936-1, se artikeln Nya standarder för högspänning, så finns det nu förslag på ny beskrivningstext under 63.BB Högspänningsnät. Standarderna är också omnämnda i RA under 63.C Transformator och fördelningssystem och SKB.1 Utomhusställverk.

På grund av standardändringar finns det också förslag på ny beskrivningstext under 64.ECC/2 Bildöverföringssystem - kabel-TV-system och TFC.225 Antenner. Anledningen till dessa ändringar är att SS-EN 50083-5 och SS-EN 50083-7 är ersatta av SS-EN 60728-5 och SS-EN 60728-1.

Belysningsstandard ger nya råd

Belysningsstandarden SS-EN 12462 har kommit i en andra utgåva. Som en följd av detta så har 63.FF System för allmänbelysning och arbetsplatsbelysning i hus kompletterats med ett antal nya råd.

Bland annat gäller det att ta hänsyn till att äldre kan ha en nedsatt visuell förmåga och därför behöver en högre belysningsstyrka. Det kan också vara nödvändigt att beskriva fördelningen av belysningsstyrkan för arbetsområdet, det intilliggande området samt bakgrundsytan.

Den nya utgåvan av belysningsstandarden SS-EN 12462 beskrivs i artikeln Bättre arbetsplats med rätt belysning.

Livslängd för LED

Att LED har utvecklats explosionsartat de senaste åren har knappast undgått någon. I RA EL 09 tillkom kod och rubrik SNT.17 LED-lampor men det saknades helt texter. AMA-nytt har nu kompletterat koden med råden att ange livslängd för ljuskällan, det antal ljuskällor som ska anslutas till samma säkring, möjlighet att ljusreglera samt de omgivningstemperaturer som ljuskälla och drivdon kommer att utsättas för.

FAKTA AMA EL 12

Arbetet med AMA EL 12 är i full gång. Du som har förslag till kompletteringar eller åsikter om innehållet. Mejla en kommentar till amael@byggtjanst.se.

Per Andersson
Fackområdesexpert El & Tele
Bevaka ämnen i artikeln

Belysning Utemiljö Teknik Projektering
Fackområden

El & Tele
Fler nyheter

FAKTA AMA EL 12

Arbetet med AMA EL 12 är i full gång. Du som har förslag till kompletteringar eller åsikter om innehållet. Mejla en kommentar till amael@byggtjanst.se.