Varan har lagts till i varukorgen
99 standarder i nya BBR 19
Energi 19 jan 2012
För rätt öppningsstorlek för rensluckor kan SS-EN 12097 Luftbehandling – Ventilationskanaler – Krav på kanalkomponenter för underlättande av underhåll, användas.
Det är många standarder att hålla reda på i nya Boverkets byggregler, BBR, som trädde ikraft vid årsskiftet.
Här följer de väsentligaste standarderna för främst vvs-konsulten att hålla reda på. Till hjälp finns en förteckning som bilaga i BBR över standarder med mera som byggreglerna hänvisar till.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Bestämmelser
Fackområden

VVS
Fler nyheter