Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
99 standarder i nya BBR 19
Energi 19 jan 2012
För rätt öppningsstorlek för rensluckor kan SS-EN 12097 Luftbehandling – Ventilationskanaler – Krav på kanalkomponenter för underlättande av underhåll, användas.
Det är många standarder att hålla reda på i nya Boverkets byggregler, BBR, som trädde ikraft vid årsskiftet.
Här följer de väsentligaste standarderna för främst vvs-konsulten att hålla reda på. Till hjälp finns en förteckning som bilaga i BBR över standarder med mera som byggreglerna hänvisar till.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA BBR hänvisar till många standarder

  • Oftast rör det sig om EN-standarder som är framtagna av europeiska standardiseringsorgan. Den svenska utgåvan från SIS benämns SS-EN.
  • De SS-EN-standarder som BBR hänvisar till är huvudsakligen framtagna för att stödja europeisk produktlagstiftning.
  • En del kan vara globala ISO standarder.
  • Om hänvisningar till standarder i BBR inte anger någon särskild utgåva så gäller den senaste utgåvan som finns när regeln ska tillämpas. Här räknas även eventuella tillägg till standarden in.
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Bestämmelser
Fackområden

VVS
Fler nyheter

FAKTA BBR hänvisar till många standarder

  • Oftast rör det sig om EN-standarder som är framtagna av europeiska standardiseringsorgan. Den svenska utgåvan från SIS benämns SS-EN.
  • De SS-EN-standarder som BBR hänvisar till är huvudsakligen framtagna för att stödja europeisk produktlagstiftning.
  • En del kan vara globala ISO standarder.
  • Om hänvisningar till standarder i BBR inte anger någon särskild utgåva så gäller den senaste utgåvan som finns när regeln ska tillämpas. Här räknas även eventuella tillägg till standarden in.