Varan har lagts till i varukorgen

Vissa kök slipper OVK-krav

Ventilation 22 feb 2012
Föreskriften om Obligatorisk ventilationskontroll, OVK 1, ändras genom en ny föreskrift från Boverket, OVK 2. Ändringen gäller från 1 mars i år. Även föreskriften med allmänna råd har ändrats.

Boverket kommer med en ny föreskrift, OVK 2 (BFS 2012:6). Den börjar gälla 1 mars i år och därmed ändras OVK 1. Ändringen består i ett tillägg av ett allmänt råd till §2 Undantag från funktionskontroll.

Vissa kök undantas

Nu ska storkök, centralkök och motsvarande i separata byggnader betraktas som industribyggnader. Det innebär att de omfattas av undantag från krav på OVK. Dock bör  ventilationssystem för kontors- och personalutrymmen i en industribyggnad funktionskontrolleras.

Nya allmänna råd

Boverket har också publicerat en ny föreskrift med allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem; BFS 2012:7 OVKAR1. Dessa allmänna råd till 5 kap. 2-6§§ PBF (SFS 2011:338) ersätter det gamla allmänna rådet (2008:2) om OVK .

Både OVK 2 och föreskriften med allmänna råd träder i kraft 1 mars 2012.

Fördjupningsmaterial

  • webtjanst.boverket.se
  • webtjanst.boverket.se
Bevaka ämnen i artikeln

Ventilation Arkitektur Styr och övervakning Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

  • webtjanst.boverket.se
  • webtjanst.boverket.se