Varan har lagts till i varukorgen
"Vattenfelsbrytare sparar miljard"
Vatten och avlopp 16 feb 2012
Drygt hälften av alla vatten- och mögelskador kommer från läckage på varm- och kallvattenledningar med tillhörande utrustning. Vattenfelsbrytare kostar ett par tusenlappar men kan spara stora pengar, menar Roger Andersson, expert på vattenkador. Foto Länsförsäkringar.
Länsförsäkringar kräver lag på vattenfelsbrytare vid ny- och ombyggnad. På sikt skulle skador relaterade till läckage kunna minskas med hälften, vilket innebär en besparing på en miljard kronor.
Karin Larén Hallström
Press

I en debattartikel i tidningen Byggindustrin efterlyser Länsförsäkringar lagkrav på vattenfelsbrytare. Artikeln är underskriven av Peter Bratt och Roger Andersson. Båda är experter på vattenskador inom företaget.

En vattenfelsbrytare är en automatisk vattenavstängare som stänger av ledningar när de inte ska användas samt larmar och begränsar skadan vid läckage. 

Den monteras så tidigt som möjligt i ledningssystemet. I en villa vanligtvis direkt efter vattenmätaren eller hydrofortanken.

– Bakgrunden till initiativet är att det varje år sker 60 000 vattenledningsläckage i svenska hem, berättar Roger Andersson.

60 000 läckage varje år

Detta kostar nästan två miljarder kronor per år. Bara Länsförsäkringar själva tar emot cirka 12 000 anmälningar årligen och betalar ut igenomsnitt 42 000 kronor per skada.

Idag har bara ett par procent av svenska hem vattenfelsbrytare.

Läckage bakom hälften

– Drygt hälften av alla vatten- och mögelskador kommer från läckage på varm- och kallvattenledningar med tillhörande utrustning som diskmaskiner med mera. Läckagen drabbar såväl nya som gamla installationer, säger Roger Andersson.

Artikelförfattarna hänvisar till studier, bland annat Tappvattenrelaterade skador i småhus (Dalarnas högskola, 2010), som visar att den effektivaste lösningen på problemet är att installera en vattenfelsbrytare i alla bostäder. Detta både ur ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv.

Aktivt system

Att installera en vattenfelsbrytare kostar i dag mellan 4 000 och 10 000 kronor beroende på fabrikat och teknisk kapacitet. 

Då får man ett så kallat aktivt system som larmar och stoppar vattentillförseln vid onormala flöden, tryckfall eller från signal från utplacerade detektorer. Det gör att även dolda läckage upptäcks.

Positiv respons

Norge införde under 2010 krav på vattenfelsbrytare på all nyproduktion och ombyggnad. Roger Andersson ser detta som mycket positivt och kommer att följa deras utveckling noggrant.

– I dag finns lagstadgade krav på säkerhetssystem när det gäller el och brand. att vi sett positiva effekter med införandet av krav på jordfelsbrytare, brandvarnare och släckutrustning i svenska bostäder.

– Vi är övertygande om att ett krav på vattenfelsbrytare vid ny- och ombyggnation skulle uppnå samma goda resultat och detta till en rimlig kostnad, säger Roger Andersson.

Roger och Peter har fått positiv respons från Boverket och andra aktörer. Ett möte med myndigheten är inplanerat i mars. 

Fördjupningsmaterial

Karin Larén Hallström
Press
Bevaka ämnen i artikeln

Vatten och avlopp Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial