Varan har lagts till i varukorgen
Swelarm granskar larmöverföring
Swelarm har startat ett projekt som ska arbeta för att säkerställa framtidens larmkommunikation. Foto: Anders Wester
Den digitala teknik som används i allt större utsträckning i det fasta telenätet medför även att larmöverföring störs. Swelarm har startat ett projekt som ska utreda omfattningen av problemet.

Den senaste tiden har varnande röster höjts för att den pågående optimeringen för taltrafik av det fasta kopparnätet påverkar eventuell larmöverföring negativt. På branschorganisationen Swelarm ser man allvarligt på detta.

I höstas drog man därför igång ett projekt där bland annat representanter för Swelarm ska träffa aktörer utanför säkerhetsbranschen för att få större förståelse för de eventuella problem som finns.

Två arbetsgrupper

Projektet har delats upp i två arbetsgrupper som från olika håll ska utreda och försöka skapa de bästa förutsättningarna för larmöverföring även i framtiden. Den ena arbetsgruppen har huvudansvaret att utreda dagens installationer och omfattningen av problematiken kring dem.

– Genom att analysera de larm som vi misstänker inte har nått den tänkta larmmottagaren kan vi lättare förstå vari problematiken ligger. Analyserna kommer förhoppningsvis också ge oss ett faktabaserat underlag som kan ligga till grund för ett andra steg där vi kvalitetssäkrar larmkommunikationen, säger Torbjörn Ferndahl som koordinerar arbetet.

Testmiljö för medlemsföretagen

Den andra arbetsgruppen ska skapa en testmiljö för Swelarms medlemsföretag. Dessa tester görs i ett testlaboratorium där det är möjligt att simulera olika trafikvägar i telenätet och även att testa kommunikationen skarpt mellan uppsatta larmanläggningar och mottagande larmcentraler.

Ett pilotprojekt genomfördes under november 2011 för att säkerställa vilka tester som behöver utföras. Nästa steg blir nu att berörda medlemsföretag, främst tillverkare och generalagenter för olika centralapparater, blir erbjudna att testa sina produkter.

En god grund för framtiden

Målet med testerna är att få insikt om vilka problem som kan uppstå vid modemsignalering i det publika telenätet. Swelarms förhoppning är att testerna blir en god grund för både tillverkare och larmcentraler, och deras kunskap om vad de kan göra för att säkerställa att kommunikationen fungerar.

– Detta är inte bara ett arbete för att utreda eventuella hinder för larmkommunikationen i dag, utan handlar även om att hitta en gemensam väg för att säkerställa framtidens larmkommunikation, säger Per Edsmar, ordförande i Swelarm.

Hur lång tid testerna kommer att ta är oklart, men då både Swelarms styrelse och medlemmarna i föreningen har visat ett stort intresse för denna möjlighet är inställningen att testerna ska göras så fort som möjligt.

Bevaka ämnen i artikeln

Säkerhet- och larmsystem Teknik Projektering
Fackområden

El & Tele Förvaltning
Fler nyheter