Varan har lagts till i varukorgen
Stark kritik mot låga NNE-krav
Energi 20 feb 2012
Majoriteten av alla remissinstanser vill ha betydligt tuffare energikrav på NNE-byggnader än vad regeringen och Boverket föreslår. Foto: Rikard Norstedt/Passivhus Granbäck.
Regeringen och Boverket får massiv kritik av remissinstanserna för sitt förslag till hur NNE-byggnader ska definieras. Sex av tio remissinstanser vill ha betydligt tuffare krav.
Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning

Näringsdepartementet har nu sammanställt remissvaren på regeringens promemoria II, Förslag och bedömningar avseende nära noll-energibyggnader,NNE.

Norm nära noll

Promemorian innehåller förslag till hur de svenska energikraven på NNE-byggnader ska definieras.

De hus som byggs inom EU från år 2020 ska enligt EU:s reviderade direktiv om byggnaders energiprestada ha en norm som är nära noll. Medlemsländerna får själva definiera vad som menas med detta.

Regeringen har utifrån ett förslag från Boverket fastnat för att kravet på NNE-byggnader ska vara de samma som energikraven i BBR 2012, alltså 90 kWh/kvm.

49 av 82 vill gå längre

Förslaget har rört upp känslorna rejält i stora delar av byggbranschen. Hela 49 av de 82 organisationer och myndigheter som svarat gör tummen ned för promemorians bedömningar och vill ha betydligt tuffare energikrav för NNE-byggnader.

Bland dessa finns stora byggjättar som NCC, Peab, Skanska och Veidekke, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL samt inte minst Energimyndigheten.

Uppfyller inte EU-kraven

Byggbolagen menar att det går att bygga betydligt mer energieffektivt med lönsamhet redan i dag. Många av de byggnader som färdigställs ligger redan 15 kWh/kvm lägre än nivåerna enligt BBR 2012.

Energimyndigheten hävdar att regeringens förslag på flera punkter strider mot EU-direktivets krav. Denna tolkning stöds i vissa delar även av Naturvårdsverket och Lunds tekniska högskola.

Bara fem säger ja

Bara fem remissinstanser, däribland Boverket, ställer sig helt eller nästan helt bakom promemorians förslag.

Regeringen har nu bråttom att sammanställa de motstridiga synpunkterna till ett fungerande förslag. För att förslaget ska hinna behandlas av riksdagen i vår måste regeringen ha framme en proposition till regeringssammanträdet den 15 mars.

I den propositionen ska det även finnas med förslag till effektivare energideklarationer.

 

Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Bestämmelser
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter