Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Prefabricerat lyfter Lill-Skansen
Teknik 7 mar 2012
De fyra nya husen på "Lill-Skansen Året runt", består av djurhus, en pedagogisk byggnad och ett servicehus. Illustration Landström Arkitekter.
Fyra prefabricerade byggnader ska lyfta Lill-Skansen i Stockholm. Husen är byggda i massivträskivor och med modern spjutspetsteknik som passar väl in bland den gamla bebyggelsen.
Cecilia Jondell
Redaktör
Med hjälp av exakta cadritningar i ett tidigt skede och med materialets flexibilitet, var det möjligt att prefabricera byggelementen.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Mer om projektet Lill-Skansen

 • Den totala byggnadsytan under tak på Lill-Skansen är 1 500 kvm.
 • Massivträskivorna levererades i måtten 13 500 mm x 3 000 mm, bland annat för att minska skarvar.
 • I huvudbyggnaden är massivträskivorna inne i byggnaden upp till 162 mm tjocka.
 • En kulvertgång är anlagd under huvudbyggnaden där distributionskanaler, rör och ledningar har dragits.
 • Ytterväggarna är byggda med en 95 mm tjock massivträskiva. Isolering ligger mellan reglar som är spikade på skivorna, därefter ligger en 4,5 mm windstopper och en luftspalt med  luftläkt. En linoljebehandlad fasadpanel består av en limträpanel med varierad bredd på 20 och 30 cm.  
 • Övriga material är falsad plåt och faltak (trätak) samt sedumtak (gröna tak).
 • Växterna på sedumtaket tar hand om en del av dagvattnet och bidrar till kylning inne i huset varma dagar.
 • Som takisolering har använts foamglas, består bland annat av återvunnet glas, som varken innehåller organiska eller oorganiska bindemedel.
 • Massivträ står bra emot brand. På husets kortsidor har brandluckor monterats som ska öppna vid brand för att vädra ut brandgaser. Utrymningsvägarna är bättre än vad BBR-standarden säger.

Om massivträskivor:

 • Massivträ är en limmad flerskiktsträskiva med vartannat skikt korslagt, vilket skapar en formstabil byggkomponent med hög bärighet i förhållande till sin egen vikt. Väggar har stor lastbärande och stabiliserande kapacitet.
 • Ett tvärstyvt byggelement som erbjuder både möjligheter till stora spännvidder och rationella metoder för snabbt montage.
 • Massivträskivor levereras i stora spännvidder vilket ger valfrihet i planlösningar och möjlighet till stora fria ytor.
 • Yttertak levereras som sammansatta element som täcker in en stor yta och beläggs med önskat material. I takkonstruktionen används bjälklaget som stabiliserande element och inga ytterligare stabiliserande skivor behövs.

 

Cecilia Jondell
Redaktör
Bevaka ämnen i artikeln

Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter

FAKTA Mer om projektet Lill-Skansen

 • Den totala byggnadsytan under tak på Lill-Skansen är 1 500 kvm.
 • Massivträskivorna levererades i måtten 13 500 mm x 3 000 mm, bland annat för att minska skarvar.
 • I huvudbyggnaden är massivträskivorna inne i byggnaden upp till 162 mm tjocka.
 • En kulvertgång är anlagd under huvudbyggnaden där distributionskanaler, rör och ledningar har dragits.
 • Ytterväggarna är byggda med en 95 mm tjock massivträskiva. Isolering ligger mellan reglar som är spikade på skivorna, därefter ligger en 4,5 mm windstopper och en luftspalt med  luftläkt. En linoljebehandlad fasadpanel består av en limträpanel med varierad bredd på 20 och 30 cm.  
 • Övriga material är falsad plåt och faltak (trätak) samt sedumtak (gröna tak).
 • Växterna på sedumtaket tar hand om en del av dagvattnet och bidrar till kylning inne i huset varma dagar.
 • Som takisolering har använts foamglas, består bland annat av återvunnet glas, som varken innehåller organiska eller oorganiska bindemedel.
 • Massivträ står bra emot brand. På husets kortsidor har brandluckor monterats som ska öppna vid brand för att vädra ut brandgaser. Utrymningsvägarna är bättre än vad BBR-standarden säger.

Om massivträskivor:

 • Massivträ är en limmad flerskiktsträskiva med vartannat skikt korslagt, vilket skapar en formstabil byggkomponent med hög bärighet i förhållande till sin egen vikt. Väggar har stor lastbärande och stabiliserande kapacitet.
 • Ett tvärstyvt byggelement som erbjuder både möjligheter till stora spännvidder och rationella metoder för snabbt montage.
 • Massivträskivor levereras i stora spännvidder vilket ger valfrihet i planlösningar och möjlighet till stora fria ytor.
 • Yttertak levereras som sammansatta element som täcker in en stor yta och beläggs med önskat material. I takkonstruktionen används bjälklaget som stabiliserande element och inga ytterligare stabiliserande skivor behövs.