Varan har lagts till i varukorgen

Pengar att tjäna på seniorboende

7 feb 2012
Bostäder för äldre är en växande och lukrativ marknad för bygg- och fastighetsbolag. Fram till år 2025 behövs minst 50 000 nya seniorbostäder, visar en rapport från HUI Research.

I Rapporten "Seniorboende 2.0 – Äldreboendets plats i den moderna tjänsteekonomin" konstateras att åldersgruppen 55-65 år har de högsta inkomsterna i samhället och tar med sig sitt konsumtionsmönster in i pensionsåldern.

De är i framtiden beredda att betala för tjänster som underlättar boendet.

Hitta nya lösningar

– Här finns en möjlighet för byggföretag att tillsammans med fastighetsägare och tjänsteföretag hitta nya lösningar för framtidens seniorbostadskonsumenter, säger Björn Wellhagen på Sveriges Byggindustrier, en av organisationerna som står bakom rapoorten.

De båda andra är Fastighetsägarna och Almega hemserviceföretagen.

Mer flexibla regelverk

Rapporten  konstaterar att det behövs mer flexibla regelverk som gör det lättare att matcha seniorernas efterfrågan med bygg- och tjänsteföretagens idéer. Den kooperativa boendeformen anses passa extra bra eftersom den skapar gemenskap och kräver mindre ekonomisk insats än bostadsrätten.

Tre olika koncept

Tre konceptformer lyfts fram efter förebilder från andra länder. Det handlar om:

  • friskboende
  • vänboende och
  • generationsboende.
Planerad nytt seniorboende i Danderyd, norr om Stockholm. Illustration: Tema Arkitekter.
Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning
Bevaka ämnen i artikeln

Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Planerad nytt seniorboende i Danderyd, norr om Stockholm. Illustration: Tema Arkitekter.