Varan har lagts till i varukorgen

Passivhus-krav anpassas till BBR

Energi 3 feb 2012
Ett av Sveriges mest kända klimatsmarta hus i projektet One Tonne Life finns som modulhus hos A-hus. Självklart har det har också klimatsmart inredning, designad av Hanna Rydman. Bild: A-hus
De så kallade Feby-reglerna uppdateras. Det blir enklare att jämföra nära noll-energihus med normalt boende då referensvärdena blir desamma som för övriga byggbranschen. Samtidigt får lågenergihusen skarpare viktningstal för el, skärpta fönsterkrav och fler skallkrav.

Det är Sveriges Centrum för Nollenergihus som har utarbetat nya regler för nollenergihus, passivhus och minienergihus.

För bostäder har de tidigare Feby-kraven reviderats och för kommersiella lokaler har en ny kravspecifikation tagits fram.

Fem stora ändringar

Kraven för byggnaderna ligger i princip kvar på samma nivåer för effektiv energianvändning som tidigare, men nya begrepp och nya referensvärdena vid beräkningar innebär smärre förändringar. Ibland ger de något skarpare krav och ibland mindre.

Den nya versionen ger:

 1. bättre anpassning till byggreglerna (BBR) och med samma referensvärden som byggbranschen använder för normalt boende vilket ger jämförbara resultat
 2. tröskeleffekter vid olika klimatzoner har delvis tagits bort
 3. skarpare viktningstal för el (2,5) och mindre skarpt krav för fjärrvärme (0,8) när olika energislag används för byggnadens uppvärmning. Därmed blir kraven teknikneutrala mellan fjärrvärmda byggnader och byggnader med vämepumpar.
 4. kravet för energieffektiva fönster skärps för att driva utvecklingen framåt
 5. kraven för årsenergi är nu skallkrav för flertalet byggnadstyper och inte bara rekommendationer.

Feby 12 kan användas av:

 • förvaltare som vill ställa skarpare krav i sina förfrågningsunderlag vid nyproduktion
 • kommuner som ställer energikrav i samband med markanvisningar.
FAKTA FEBY12

 • Den nu reviderade versionen kallas för FEBY12 och är uppdelad på skilda dokument för bostäder och lokaler.
 • Arbetet har utförts av en expertgrupp kopplad till föreningen och har delfinansierats av LÅGAN.
 • Ett antal organisationer och företag inom byggbranschen har knutits till arbetet.
Fördjupningsmaterial

Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Värme Bestämmelser Bostäder Renoveringar Hållbarhet Kyla Miljö
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA FEBY12

 • Den nu reviderade versionen kallas för FEBY12 och är uppdelad på skilda dokument för bostäder och lokaler.
 • Arbetet har utförts av en expertgrupp kopplad till föreningen och har delfinansierats av LÅGAN.
 • Ett antal organisationer och företag inom byggbranschen har knutits till arbetet.
Fördjupningsmaterial