Varan har lagts till i varukorgen
Ökade beviskrav på miljölöften
Energi 6 mar 2012
Solljus och vindkraft räknas som förnybara energikällor. Foto: Ulf söderlund
I företagens marknadsföring har ord som ”klimatkompensation” och ”förnybar energi” blivit allt vanligare. Nu förtydligas en del sådana begrepp i en standard. För dessa blir kraven på bevisning hårdare.

I takt med den ökade debatten om miljöförstöring, växthuseffekt och den globala uppvärmningen har miljöargument börjat användas allt mer i marknadsföringen.

I ett tillägg till Iso-standarden SS-EN ISO 14021”Miljömärkning och miljödeklarationer – Egna miljöuttalanden” förtydligas nu ytterligare begrepp vilket samtidigt gör att kraven på bevis för dessa blir hårdare.

Frivillig

Iso-standarden om miljöpåståenden i marknadsföring togs fram i slutet av 90-talet då frågan om den globala uppvärmningen inte var så stor. Det har därför funnits behov att komplettera med nya begrepp. Standarden är frivillig att tillämpa men att följa den ökar trovärdigheten i uttalanden.

Nya definitioner

I tillägg A1:2012 till SS-EN ISO 14021 har definitioner för följande begrepp införts:

 • biomassa
 • växthusgaser
 • klimatkompensation
 • hållbar utveckling.

Används begreppen med betydelse enligt standarden vet både företag och kunder vad som menas.

Specifika krav på utvalda uttalanden

Ett avsnitt i standarden innehåller tolkning och kvalifikationer för att använda utvalda termer som ofta förekommer i egna miljöuttalanden. Det avsnittet har kompletterats med:

 • förnybart material
 • förnybar energi
 • hållbar
 • uttalanden om utsläpp av växthusgaser, med uttryck som
  • klimatavtryck
  • klimatneutral.

Med kvalifikationer menas att ett uttalande om exempelvis klimatneutralitet ska innefatta ett förtydligande om produktens klimatavtryck är noll eller i vilka delar i produktens livscykel som klimatkompensation har gjorts.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Hållbarhet Kyla Värme Miljö
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter