Varan har lagts till i varukorgen

Nya krav för betongkonstruktion

Konstruktion 15 feb 2012
Standarden gäller både för utförande av platsbygd betong och för användningen av förtillverkade betongelement. Foto: Svensk Byggtjänst.
När betongkonstruktioner dimensioneras enligt eurokoder tillämpas standarden SS-EN 13670. Nu finns den översatt till svenska. Här presenterar Svensk Byggtjänsts specialist Jozef Hornak standardens syfte och nyheterna i den.

Boverket hänvisar till standarden SS-EN 13670 Betongkonstruktioner – Utförande när det gäller utförande av betongkonstruktioner. Hänvisningen finns i Boverkets senaste föreskrifter och allmänna råd om tillämpningen av europeiska konstruktionsstandarder BFS 2011:10, EKS.

Standarden gäller både för utförande av platsbyggd betong och för användningen av förtillverkade betongelement, men omfattar däremot inte tillverkning av förtillverkade element.

Nyligen har SIS publicerat en svensk översättning som kommer att underlätta användningen av standarden.

Tre syften

Standarden har tre syften:

  1. att till utföraren överföra de krav som bestämts under dimensioneringen, det vill säga vara en länk mellandimensionering och utförande;
  2. att ge en uppsättning standardiserade tekniska krav för utförandet för att användas när en betongkonstruktion beställs;
  3. att fungera som en checklista för konstruktören för att försäkra sig om att utföraren erhåller all teknisk information som är relevant för utförandet av konstruktionen.

För att uppnå ovanstående syften ska genom dimensioneringen en uppsättning dokument och ritningar upprättas. I dem ska all nödvändig information för att utförandet ska finnas enligt uppställda planer. Denna uppsättning dokument refereras till denna standard som ”utförandespecifikation”.

Nyheter

Det finns några nyheter i standarden som har betydelse för arbete med betongkonstruktioner. Det gäller:

  • Utförandespecifikationen
  • Utförandeklasser
  • Härdningsklasser
  • Toleransklasser

Utförandespecifikationen

Utförandespecifikationen är en nyhet och definieras som ett dokument som innefattar alla ritningar och tekniska data och krav som krävs för utförandet av ett specifikt projekt.

Det är inte ett dokument utan det är summan av samtliga dokument som tillhandahålls av konstruktören till byggaren för utförande av byggnadsverket.

Utförandeklasser

En annan nyhet är att det befintliga begreppet utförandeklasser har fått en ny betydelse. I SS-EN 13670 är det ett sätt att ange nivån på kontrollen jämfört med BBK som ju främst hade att göra med vilken kompetens den som leder arbetet skulle ha.

I standarden specificeras tre utförande klasser där utförandeklass 1 är den lägsta nivån och utförandeklass 3 är den mest noggranna.

Härdningsklasser

Nytt är även införandet av fyra härdningsklasser som ska användas för bestämning av vilken härdningskrav som gäller. Till exempel i härdningsklass 1 anges bara att minsta härdningstid ska vara 12 timmar.

Däremot i härdningsklasserna 2,3 och 4 anges att härdningsåtgärder ska vidtas tills 35, 50 respektive 70 % av 28-dygnshållfastheten uppnåtts.

Toleransklasser

Vad gäller toleranser infördes ett nytt begrepp toleransklasser. Det finns två toleransklasser och i klass 1 finns normala toleranser för byggnader och dessa gäller om inte annat anges i utförandespecifikationen.

Toleransklass 2 ger strängare toleranser och är främst avsedd att användas tillsammans med reducerade materialkoefficienter enligt bilaga A i SS-EN 1992-1-1:2004.

Kompetenskrav

Krav på kompetens finns inte i SS-EN 13670:2009 utan hänvisas till nationell bilaga och vi får avvakta publicering av SS 137006.

Bevaka ämnen i artikeln

Konstruktion Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning Husbyggnad
Fler nyheter