Varan har lagts till i varukorgen
Laga gatan rätt och spara pengar
Vägar och gator 8 feb 2012
Felaktiga installationer av brunnsbetäckningar kostar de kommunala väghållarna cirka 300 miljoner kronor om året och leder till stora störningar i trafikmiljön.
Du kan minska kostnaderna för reparationer av vanliga småskador som brunnsbetäckningar, beläggningsskarvar och schakter genom att använda kunskapssammanställningen från SKL.
Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning

Trafiken sliter på asfaltsbeläggningen men ålder och skador i beläggningarnas svagaste länkar gör också att den går sönder.

Genom att snabbt uppmärksamma och åtgärda skadorna på asfalten kan du undvika större och dyrare gatureparationer.

Funktionsåtagande kan bli dyrt

Beläggningsskarvar, anslutningar mellan olika beläggningsdrag, brunnsinstallationer och återställning av ledningsschakt är vägytans svagaste punkter. Men slag- eller potthålsskador beror ofta på bristfälligt utförande.

Vanligaste återkommande småskadorna på de kommunala asfaltytorna:

 • slaghål eller så kallade potthål
 • sprickor i beläggningen
 • skador intill gatugods
 • skador intill spårräls

I ett funktionsåtagande ska de här skadorna förebyggas i produktionsskedet, funktionen på vägytan ska ju vara kvar även efter funktionstidens utgång. Annars blir inte upphandlingen kostnadseffektiv för kommunen.

State of the art

Om man använder den kunskap som finns tillgänglig och arbetar noggrannt kan lagningarna av småskadorna hålla länge. Därför har SKL, SBUF och Skanska samlat sin gemensamma kunskap i ett kort material och en informationsfilm.

Filmen kan ses på SKL:s hemsida. Följ länken nedan och skrolla ner på sidan tills du ser filmen.

Se informationsfilmen hos SKL

Nödlaga – och reparera

De tillfälliga lagningarna behövs, men bör användas restriktivt. De blir troligen dyrbara i längden om samma skadeyta nödlagas flera gånger. Till exempel behövs de tillfälliga nödlagningarna med kallasfalt under vintern, men skadan bör lagas mer varaktigt när vädret tillåter det.

Samma arbetgång för alla skadetyper

Alla varaktiga lagningar ha samma arbetsgång, oavsett vilken skadetyp som ska åtgärdas. Det handlar om:

 1. Friläggning av skadad yta. Skadade delar av asfalten tas bort genom fräsning eller sågning.
 2. Förbehandling. För att få bästa möjliga funktion måste ytan rengöras och klistras med bitumen.
 3. Utläggning av nytt material. Det gäller att få en så tät beläggning som möjligt för att förhindra vatteninträngning.
 4. Efterbehandling. Försegling av skarvar är mycket viktigt och skall utföras omsorgsfullt med bitumen.

Fler tips om beläggningsteknik från SKL

 • ”Bära eller Brista” beskriver alla olika slag av skador och används för tillståndsbedömningar av befintliga gatubeläggningar.
 • ”I Valet och Kvalet” beskriver valet av rätt beläggningsåtgärd vid nästa tillfälle.
 • ”Den Smala vägen” är en skrift som tar upp problemen med ökad belastning vid smala körfält.
Fördjupningsmaterial

Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Vägar och gator Underhåll Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial