Varan har lagts till i varukorgen
Kommunala krav kan samordnas
Energi 24 feb 2012
Förhoppningsvis ska enhetligare regler stimulera till ökat byggande. Foto: Ulf Söderlund
Att kommuner ställer egna tekniska krav på byggnader kan fördyra byggandet. Sveriges kommuner och landsting och Miljöstyrningsrådet undersöker nu möjligheten att samordna de krav som avser energi.

Det är inte ovanligt att kommuner i samband med markupplåtelser ställer krav på energihushållning som är mer långtgående än de krav som ställs i våra nationella byggregler.

Det kan bidra till att vi når våra miljökvalitetsmål samt vara bra ur utvecklingssynpunkt. Men för att främja ett ökat bostadsbyggande är det dock viktigt att kraven är tydliga, rimliga och enkla att tillämpa. Det är även önskvärt att de är förutsägbara och likartade över landet.

Arbetet leds av SKL och MSR

Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Miljöstyrningsrådet (MSR) undersöker nu möjligheten att samordna de energikrav som ställs på byggnader vid kommunala markupplåtelser.

En viktig fråga är att ta reda på om det är möjligt att få till en samordning.

– Vi kan nog inte räkna med att alla krav och projekt går att samordna i en första vända, säger Jens Johansson, projektledare för byggfrågor på Miljöstyrningsrådet. Det måste också finnas en respekt för kunnande och demokratiska processer i kommunerna.

Frivilligt att använda

Inledningsvis måste inventeringar göras för att ta reda på hur kommunerna gör i dag. Därefter måste förutsättningarna för att ställa högre krav än i BBR belysas. Kraven måste även vara möjliga för branschen att tillämpa.

Det förslag som förhoppningsvis tas fram kommer att vara frivilligt att använda för kommunerna.

Branschens medverkan

I projektet medverkar experter från byggbranschen, kommunerna och forskare. Målsättningen är att ha ett förslag framme som kan skickas ut på remiss redan i maj/juni.

Då skulle ett slutligt förslag kunna vara färdigt efter sommaren.

Fler utredningar

Bostadsminister Stefan Attefall skriver i en debattartikel i DN att han ser de kommunala särkraven som ett möjligt hinder för byggandet. Han har därför utsett Björn Hedlund, tekniskt råd vid Mark- och miljödomstolen i Nacka, att utreda vissa byggfrågor.

I uppdraget, enligt direktiv 2011:100, ska Hedlund bland annat analysera vilka effekter kommunernas särkrav har på exempelvis byggkostnaderna och det långsiktiga arbetet med hållbar samhällsutveckling. Uppdraget ska redovisas 3 november i år.

Även Statskontoret har fått i uppdrag, S2011/10454/PBB, att utvärdera hur den kommunala processen för anvisning av mark går till, fast då ur konkurrenssynpunkt. Det ska redovisas den 15 juni i år.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Hållbarhet Kyla Värme
Fackområden

Husbyggnad
Fler nyheter