Varan har lagts till i varukorgen
Kalk effektivt sätt fånga in fosfor
Miljö 14 feb 2012
Forskning visar att kalkfilter kan fånga upp till 60 procent av den fosfor som läcker från jordbruksmark. Samtidigt tar Naturvårdsverket fram kvalitetskrav på fosforfällorna, och förlagen släpper böcker. Bild: Michal Zacharzewski, sxc.hu
Flera tekniker testas i fältförsök samtidigt som regeringen har gett Naturvårdsverket specialuppdrag kring fosforfrågan. Övergödning och fosforbrist är två sidor av samma mynt.
Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning

Fosfor är nödvändigt för allt liv och för all matproduktion. Forskare varnar för att fosforreserverna kan ta slut fortare än vi anar.

Befintlig och ny teknik som kalkfilter sätts in i kampen, Naturvårdsverket ser över kvalitetskraven för fosforfällorna och frågan diskuteras i böcker och medier.

Kalkfilter i åkerdiken bra fosforfälla

Övergödningsproblemet minskar när vi kan fånga fosfor nära källan, och återföra den till marken på ett säkert sätt. I ett projekt har IVL Svenska Miljöinstitutet visat att upp till 60 procent av den fosfor som läcker från jordbruksmark kan fångas i dikesfilter och dikesdammar. 

Kalkbaserade filter tar upp cirka 40-45 procent av fosforn och fungerar fortfarande  väl efter 1,5 år. Filtren bör kombineras med dammar som fångar ytterligare 15-20 procent av fosforn.

– Det som gör den här tekniken intressant är att den ger en omedelbar effekt. Utsläppen minskar så fort åtgärden installeras, och det är en fördel att just fosfat tas upp. Om tekniken börjar användas i stor skala i jordbruksområden där marken läcker mycket fosfor kan det ge påtagliga förbättringar i Östersjöns tillstånd, säger Conrad Stralka, verksamhetschef BalticSea2020.

Filtermaterialet kan spridas på åkermark och det är troligt att kalken i materialet och i viss mån fosforn kan bidra till ökad skörd efter några år.

Kvalitetskrav på fosforfällor tas fram av Naturvårdsverket

Kriterier för kvalitetskrav på slam, röt- och kompostrester med mera är krav på:

  1. hygien
  2. gränsvärden för metaller
  3. organiska föroreningar
  4. läkemedel och andra relevanta ämnen.

Investeringsstöd för ny teknik undersöks av Naturvårdsverket

Ny teknik för att utvinna och återföra fosfor ur olika forsforresurser behövs om vi ska kunna återföra mer fosfor på ett effektivt sätt. Därför ska Naturvårdsverket utreda, motivera och föreslå ett investeringsstöd för ny teknik.

Diskussion- och kunskapsbok

Formas förlag har nyligen släppt boken "Återvinna fosfor – hur bråttom är det?" Författaren Bo Johansson resonerar kring frågor som larmen om framtida brist på fosfor, effektivisering av fosforanvändningen, återvinning av fosfor och andra relaterade frågor. Olika tekniker för fosforåtervinning ställs mot varandra.

FAKTA Naturvårdsverkets uppdrag

Uppdraget ska redovisas i sin helhet senast den 12 augusti 2013. Deluppdraget om förslag till investeringsstöd ska redovisas senast den 31 augusti 2012.

Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Miljö
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Naturvårdsverkets uppdrag

Uppdraget ska redovisas i sin helhet senast den 12 augusti 2013. Deluppdraget om förslag till investeringsstöd ska redovisas senast den 31 augusti 2012.