Varan har lagts till i varukorgen

Höga böter för illegal upphandling

Energi 9 feb 2012
Sjöfartsverket ska böta 1,1 miljoner kronor sedan man upphandlat reparationer i Trollhätte kanal på olagligt vis. Foto: Wikipedia
Nu har de två första domarna kommit mot myndigheter som gjort otillåtna direktupphandlingar. Sjöfartsverket ska betala 1,1 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift för att olagligt ha upphandlat renovering av Trollhätte kanals slussar.
Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning

Sedan 1,5 år kan myndigheter som bryter mot lagen om offentlig upphandling, LOU, straffas med böter, så kallad upphandlingsskadeavgift. Det är Konkurrensverket som initierar ärenden om upphandlingsskadeavgift som sedan avgörs i domstol.

Första domarna

I förra veckan kom de första två domarna som en följd av den nya lagen.

I Förvaltningsrätten i Jönköping dömdes Sjöfartsverket till att betala en upphandlingsskadeavgift på 1,1 miljoner kronor för otillåten direktupphandling.

Hamnade i tidsbrist

Sjöfartsverket skulle göra omfattande reparationer av Trollhätte kanal och dess slusser. Upphandlingen vann av Skanska men överklagades av ett konkurrerande till förvaltningsdomstol.

Sjöfartsverket ansåg att handläggningen av överklagandet i domstol tog för lång tid och avbröt då upphandlingen och gjorde i stället en direktupphandling av jobbet från Skanska, med hänsyn till att det var bråttom att få i gång reparationerna.

Upp till 10 miljoner kronor

Förvaltningsdomstolen i Linköping bedömde redan då att upphandlingen var otillåten, men att den skulle få fortgå med hänsyn till tvingande allmänintresse.

En upphandlingsskadeavgift kan enligt lagen variera mellan 10 000 och 10 miljoner kronor men får inte överstiga 10 procent av det aktuella kontraktsvärdet. Upprustningen av Trollhätte kanal kostade 36 miljoner kronor och Konkurrensverket hade begärt att Sjöfartsverket skulle betala 1,8 miljoner kronor.

Ville väl

Domstolen satte dock ned avgiften till 1,1 miljoner kronor med hänsyn till att Sjöfartsverket från början hade för avsikt att följa i reglerna men sedan hamnade i tidsnöd. Förvaltningsrätten påpekar dock att avgiften måste vara tillräckligt hög för att avskräcka myndigheterna från att ha så dålig framförhållning att de hamnar i tidsbrist.

I den andra domen dömdes Försvarsmakten att betala 270 000 kronor i upphandlingsskadeavgift sedan man upphandlat medietjänster utan obligatorisk annonsering eller avrop från ramavtal.

Stärka upphandlingsansvariga

Magnus Ehn processråd på Konkurrensverket är särskilt nöjd med domen mot Försvarsmakten där domstolen gick helt på verkets linje.

– I domen mot Sjöfartsverket delar vi inte domstolens bedömning att verket ska få rabatt på avgiften tack vare att de hamnade i tidsbrist, den subventionen har man redan fått genom att upphandlingen inte ogiltigförklarades. Men vi tycker också det är bra att domstolen markerar att en upphandlingsskadeavgift aldrig får vara av obetydlig storlek, säger Magnus Ehn, som hoppas att dessa och följande domar leder till att stärka upphandlingsansvarigas ställning hos myndigheterna.

Tiotal till ärenden väntar på dom

Konkurrensverket har dock ännu inte bestämt huruvida man planerar att överklaga domen eller inte.

Under året väntas ytterligare ett drygt 10-tal ärenden om upphandlingsskadeavgift avgöras i förvaltningsdomstolar runt om i landet.

Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Juridik Upphandling Underhåll
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter