Varan har lagts till i varukorgen
God miljö viktigare för branschen
Energi 20 feb 2012
Källsortering är numera en naturlig aktivitet på byggarbetsplatser. Foto: Ulf Söderlund
Enkätstudien Miljöbarometern 2011 visar att bygg- och fastighetssektorn i allt större utsträckning engagerar sig i miljöarbetet och att det håller på att etableras som en strategisk del av företagens verksamhet.

Detta är tredje gången som enkätstudien Miljöbarometern genomförs. Syftet är att belysa bygg- och fastighetssektorns syn på miljöutmaningen och resultatet av det genomförda miljöarbetet.

Miljöledning

En stor del av företagen arbetar med miljöledningssystem och allt fler företag har även certifierat sina system.

Byråkratin i systemen upplevs i många fall som en belastning och lyfts även fram som ett av de främsta upplevda hindren för ett aktivt miljöarbete.

Miljökonsulter

Redan i dag finns det en etablerad marknad för konsulttjänster inom miljöområdet. Undersökningen tyder på att den marknaden kan öka. Troligtvis kommer vi även att få se en högre grad av specialisering.

Företag måste dock även i fortsättningen ändå ha en egen miljökompetens för att kunna bedöma kvaliteten på de konsulttjänster som erbjuds.

Framtidsoptimism

Jämfört med tidigare undersökningar uppvisar de miljöansvariga en mer positiv attityd till den framtida utvecklingen på miljösidan.

Väldigt många av de miljöansvarigas tror och hoppas att Sverige ska fortsätta att vara ett föregångsland inom miljöområdet.

Kretsloppsrådet

Även Kretsloppsrådet har noterat en positiv utveckling när det gäller bygg- och fastighetssektorns miljöbelastning.

Det framgår av rådets slutrapport som vi skrev om i BygginfoNYTT den 26 januari i år.

Tidigare undersökning

Motsvarande studier har tidigare gjorts år 2002 och 2006. Vi skrev om 2006 års miljöbarometer i BygginfoNYTT den 25 maj 2007.

FAKTA Miljöbarometern

Miljöbarometern är en totalstudie där samtliga företag inom bygg- och fastighetssektorn med fler än 50 anställda (20 för arkitektföretag) tillfrågats. Av 461 företag var det 195 som svarade. Det motsvarar en svarsfrekvens på 42,3 procent.

Syftet med enkäten är att belysa sektorns:

  • syn på miljöutmaningen
  • responsen på miljöutmaningen
  • resultatet av genomfört miljöarbete.

Studien har genomförts av chalmersforskarna Pernilla Gluch, Henrikke Baumann, Mathias Gustafsson och Liane Thuvander, och den har delfinansierat av CMB.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Miljö
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Miljöbarometern

Miljöbarometern är en totalstudie där samtliga företag inom bygg- och fastighetssektorn med fler än 50 anställda (20 för arkitektföretag) tillfrågats. Av 461 företag var det 195 som svarade. Det motsvarar en svarsfrekvens på 42,3 procent.

Syftet med enkäten är att belysa sektorns:

  • syn på miljöutmaningen
  • responsen på miljöutmaningen
  • resultatet av genomfört miljöarbete.

Studien har genomförts av chalmersforskarna Pernilla Gluch, Henrikke Baumann, Mathias Gustafsson och Liane Thuvander, och den har delfinansierat av CMB.

Fördjupningsmaterial