Varan har lagts till i varukorgen

Effektivisera smart och lönsamt

Energi 8 feb 2012
Karlstad Bostads AB sparade mycket energi när man tog bort onödiga fläktar och skapade ett tätt klimatskal i sitt miljonprogramsområde Orrholmen. Underhållet var nödvändigt och de energibesparande åtgärderna kostade därför inget extra. Foto: KBAB
Bebo har tagit fram så kallade energirelaterade godhetstal för flerbostadshus. Det är riktvärden som hjälper fastighetsägare att ställa relevanta och ambitiösa energikrav vid ombyggnad.

– Om man följer dessa rekommendationer bör man klara en halvering av energianvändningen, och detta i många fall med en god lönsamhet, säger Göran Werner, projektledare för Bebo.

Rekommendationer och råd

Boverkets byggregler saknar i dag energikrav för enskilda komponenter vid ombyggnad, vilket kan göra det svårt för fastighetsägare att ställa rätt krav vid upphandlingar.

Bebos rapport innehåller rekommendationer och råd för allt från klimatskal, ventilation, uppvärmning, styr, regler och övervakning till krav på belysning, hissar och tvättstuga.

Värdefulla tips

I rekommendationerna jämförs miniminivåerna, som i princip följer dagens praxis, med godhetstalen, som ofta är upp till eller mer än 50 procent effektivare. 

Dessutom ges värdefulla tips vad man särskilt bör tänka på vid ombyggnad inom de olika teknikområdena. Till exempel att alltid identifiera och åtgärda köldbryggor vid byte av klimatskal och alltid vara garanterad odentliga uppföljninngar vid byte av ventilation.

Bygger på erfarenheter

– Godhetstalen bygger på erfarenheter hos Bebos medlemsföretag och talar om hur långt det är rimligt att gå i sin effektivisering. Många större företag har i dag egna sådana här riktvärden, men vi vet att rekommendationerna är efterlängtade hos mindre och mellanstora företag, säger Göran Werner.

Energimyndighetens beställargrupp för lokaler, Belok, har tidigare tagit fram motsvarande godhetstal för renovering och ombyggnad av lokaler. Bebo planerar under året att även ta fram energirelaterade godhetstal vid nybyggnad.

 

 

Fördjupningsmaterial

Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Hållbarhet Kyla Värme Bostäder Renoveringar Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial