Varan har lagts till i varukorgen
Byggbolag misstänks för kartell
Energi 1 feb 2012
Misstankarna mot de åtta byggbolagen dominerar lokaltidningarna Länstidningen och Östersunds-Posten.
Åtta byggbolag i Jämtlands län misstänks för att ha samarbetat på ett otillbörligt sätt om upphandlingar av byggentreprenader. Den misstänkta kartellen utreds nu på plats av Konkurrensverkets anställda.
Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning

På tisdagsmorgonen slog Konkurrensverkets medarbetare till mot de åtta bolagens kontor i Östersund. Besöken gjordes helt oanmälda och handlingar och datorer genomsöktes och information kopierades för vidare analyser.

De åtta bolagen som omfattades av razzian är Peab, Skanska, NCC, Treab Bygg, Trångsviken Bygg, KM Bygg & Måleri, Attacus Bygg samt PLB i Östersund.

Konkurrensbegränsande samarbete

Bolagen är misstänkta för att ha överträtt förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete i 2 kapitlets första paragraf i konkurrenslagen, en allvarlig överträdelse som kan medföra en kännbar ekonomisk sanktion.

Det misstänkta konkurrensbegränsande samarbetet ska ha skett i samband med att motparterna deltagit i upphandlingar av byggentreprenadkontrakt och då samordnat sina respektiv eanbud i syfte att begränsa konkurrensen sinsemellan.

Bland annat handlar det om 14 upphandlingar som gjort av Östersunds kommun.

Långvarigt och utstuderat

Misstänkarna bygger bland annat på information från en tidigare anställd på ett av byggbolagen.

Denne har berättat om ett långvarigt och utstuderat anbudssamarbete, där de entreprenadkontrakt som skulle upphandlas fördelades i förväg mellan de deltagande företagen med hänsyn till rådande marknadsandelar.

Tydligt mönster

Misstankarna har stärkts av Konkurrensverkets analys av de 14 upphandlingarna.  

Myndighetens analys visar att det finns ett mönster vid jämförelse mellan vinnande och förlorande anbud, vilket inte borde uppkomma om anbudsgivarna kalkylerade  oberoende av varandra. De förlorade anbuden ligger ofta ett jämnt antal kronor eller procent över det vinnande budet.

Största tillslaget

Utredningsarbetet pågår nu på plats ytterligare någon dag men sedan kommer det antagligen att dröja innan innan Konkurrensverket bestämmer om misstankarna är så starka att ärendet ska drivas vidare till domstol.

Tillslaget är det enskilt största hittills i Konkurrensverkets arbete med att komma till bukt med otillåten konkurrens. Men Konkurrensverkets ställföreträdande generaldirektör Anne Vadasz-Nilsson anser att det varit lyckat och nödvändigt.

Förstöra bevis

- Än så länge handlar det bara om misstankar. För att minska risken för att bevis skulle undanhållas eller förvanskas var det nödvändigt att komma oanmälda och slå till mot samtliga misstänka samtidigt.

Anne Vadasz-Nilsson tror inte att otillbörligt konkurrenssamarbete blivit vanligare på senare år men att det blir viktigare att avslöja med hänsyn till hur många stora uppdrag som upphandlas enligt LOU eller LUF.

Hennes bedömning är också att risken för kartellbildningar kan vara större i byggbranschen än i andra branscher där det inte finns lika många stora och dominerande aktörer.

Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Juridik Upphandling
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter