Varan har lagts till i varukorgen
Bästa vindskyddet mot mögel
Konstruktion 28 feb 2012
Bilden visar utsidan av försöksväggen. Foto: Lars Olsson
Ett vindskydd med värmeisolerande effekt medverkar till lägre fuktighet i konstruktionen innanför och därmed minskad risk för mikrobiell tillväxt.

I en klimatskärm med träreglar innebär hög luftfuktighet ökad risk för mikrobiell tillväxt. Om inte kritiskt fukttillstånd för material är angivet eller känt ska kritiskt fukttillstånd på 75 procent relativ fuktighet tillämpas. (BBR 6:52)

Test av vindskydd

Ett test inom projektet Woodbuild visar på möjligheter att öka säkerhetsmarginalen eller rent av förhindra hög fuktighet i en ytterväggskonstruktion genom att välja vindskydd med värmeisolerande effekt. 

Studien har letts av Lars Olsson, SP, och resultatet redovisas i SP Rapport 2011:56.

Fyra olika vindskyddsalternativ testades:

  • vindskyddsduk
  • 30 mm hård mineralullsskiva
  • 70 mm hård mineralullsskiva
  • 50 mm cellplastisolering.

En träregelvägg byggdes med fem fack. Fyra av dessa fylldes med mineralullsisolering och ett fylldes med cellulosaisolering. Dessutom hade ett av facken två olika träreglar (massiv- respektive lättregel).

Sammanfattning av resultat

Den uppbyggda väggen testades i fyra månader i ett klimat som motsvarar en norrvägg under hösten. Resultatet visade att:

  • ju mer värmeisolerande och ångöppet vindskyddet är desto mindre risk för uppfuktning
  • en ångtätare värmeisolering (cellplastisolering) som vindskydd kan ge högre fuktighet
  • konstruktioner med vindskyddsduk ger högre relativ fuktighet
  • konstruktionen med vindskyddsduk i kombination med cellulosaisolering gav oroväckande höga fuktigheter i framförallt cellulosaisoleringen
  • något lägre fuktighet erhölls i massivregel än i lättregel.
FAKTA WoodBuild

Woodbuild loggo

Projektet WoodBuild ska öka kunskaperna samt sprida kunnande och kompetens om fuktsäkert och, från beständighetssynpunkt, hållbart träbyggande till byggindustrin. Syftet är att stärka träets konkurrenskraft som byggnadsmaterial. WoodBuild är ett samarbetsprojekt mellan i huvudsak SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Lunds Tekniska Högskola.

Bevaka ämnen i artikeln

Konstruktion Renoveringar Vatten och avlopp Energi Teknik Projektering
Fackområden

Husbyggnad Renovering
Fler nyheter

FAKTA WoodBuild

Woodbuild loggo

Projektet WoodBuild ska öka kunskaperna samt sprida kunnande och kompetens om fuktsäkert och, från beständighetssynpunkt, hållbart träbyggande till byggindustrin. Syftet är att stärka träets konkurrenskraft som byggnadsmaterial. WoodBuild är ett samarbetsprojekt mellan i huvudsak SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Lunds Tekniska Högskola.