Varan har lagts till i varukorgen
Avbrott på fas ska ge ersättning
Bestämmelser 1 feb 2012
Energimarknadsinspektionen vill tydligare definiera avbrott i ellagen. Foto: Anders Wester
EI vill tydliggöra definitionen av elavbrott i ellagen. Anledningen är att elnätsföretagen tolkar lagen olika och att kunderna inte alltid får någon ersättning vid ett elavbrott.

Enligt 10 kapitlet 10 § i ellagen har elanvändare rätt till avbrottsersättning om överföringen av el avbryts helt under en sammanhängande period av tolv timmar.

Ordet avbrott definieras dock inte vilket ställer till en del problem. Vissa elnätsföretag har valt att endast betala ut ersättning om alla faser i en fastighets elsystem varit drabbade av ett avbrott.

Felaktig tolkning

Eftersom viktiga funktioner som pumpar för dricksvatten, värmepumpar, elspisar och andra vitvaror kräver tre faser för att fungera anser Energimarknadsinspektionen, EI, att denna tolkning av avbrottsersättning är felaktig.

I EI:s föreskrift om god elkvalitet, EIFS 2011:2, definieras avbrott som ”tillstånd då uttagsgräns- eller inmatningspunkten är elektriskt frånkopplad i en eller flera faser från spänningssatt koncessionerat nät”.

Tydligare definition

Enligt denna definition ska även kunder som har avbrott på en fas ha rätt till ersättning. I en skrivelse till regeringen föreslår därför EI att denna definition även förs in i 1 kapitlet i ellagen.

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser
Fackområden

El & Tele Förvaltning
Fler nyheter