Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Minska skadorna av damm på byggarbetsplatser
Teknik 10 dec 2012
Trots att farorna med damm på byggarbetsplatser har varit uppmärksammade sedan 1960-talet finns problemen fortfarande kvar. IVL har studerat olika arbetsmoment och åtgärder för att effektivt ta hand om damm.
Lars Elofson
Informatör Husbyggnad & Förvaltning
I rapporten ”Effektivare åtgärder mot damm på byggarbetsplatser. Etapp 2 ” från IVL redovisar man olika arbetsmoment och åtgärder för att effektivt ta hand om damm. Damm uppstår i många arbetsmoment. I denna studie ingår dock inte damm som uppstår vid anläggningsarbete och arbete med isoleringsfibrer.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

Bilning i betong är ett arbete som alstrar mycket damm. Foto: Anders Wester.
FAKTA Gränsvärden

Gränsvärden för damm, som även gäller för byggarbetsplatser, finns i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2005:15, Hygieniska gränsvärden. De är:

  • inhalerbart oorganiskt damm – 10 mg/m³
  • respirabelt oorganiskt damm – 5 mg/m³
  • respirabelt kvartsdamm – 0,1 mg/m³
  • inhalerbart trädamm – 2 mg/m.³

Gränsvärdet inom EU = 0,05 mg/m³ respirabelt kvartsdamm.

Man skiljer på inhalerbart och respirabelt damm. Respirabelt damm är det som når ner till lungorna. De som exponeras av detta löper ökad risk att avlida i KOL.

Kvarts är ett kristallint mineral av kiseldioxid (SiO2). Det ingår i våra vanligaste bergarter granit och gnejs.

Lars Elofson
Informatör Husbyggnad & Förvaltning
Bevaka ämnen i artikeln

Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter

Bilning i betong är ett arbete som alstrar mycket damm. Foto: Anders Wester.
FAKTA Gränsvärden

Gränsvärden för damm, som även gäller för byggarbetsplatser, finns i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2005:15, Hygieniska gränsvärden. De är:

  • inhalerbart oorganiskt damm – 10 mg/m³
  • respirabelt oorganiskt damm – 5 mg/m³
  • respirabelt kvartsdamm – 0,1 mg/m³
  • inhalerbart trädamm – 2 mg/m.³

Gränsvärdet inom EU = 0,05 mg/m³ respirabelt kvartsdamm.

Man skiljer på inhalerbart och respirabelt damm. Respirabelt damm är det som når ner till lungorna. De som exponeras av detta löper ökad risk att avlida i KOL.

Kvarts är ett kristallint mineral av kiseldioxid (SiO2). Det ingår i våra vanligaste bergarter granit och gnejs.