Varan har lagts till i varukorgen

Färre fuktskador med P-märkt innemiljö

Kyla 3 dec 2012
P-märkt ombyggnad. När förskolan Ljungagården byggs om byts både syllar och taket ut. Arbetet görs självklart under ett rullbart väderskydd. Foto: Mats Tornevall.
Borås stad P-märker sedan tio år nya och ombyggda skolor och förskolor för att garantera god inomhusmiljö. Märkningen ska säkerställa att funktionskraven uppfylls. Systemet både sparar pengar och minskar problem med fuktskador.
Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning

Beslutet att P-märka alla ny- och ombyggda skolor och förskolor togs sedan kommunen under lång tid haft problem med fukt och dålig inomhusmiljö i sina byggnader.

P-märkt innemiljö är SP Sveriges Tekniska Forskningsinstituts kvalitetsmärke på byggnader som uppfyller vissa krav på inomhusmiljön.

Stänga och riva skolor

– Vi tvingades under 1990-talet stänga och riva flera skolor byggda på 1970-talet som borde ha hållit i 30 år till, säger Thomas Arvidsson, i dag förstudie- och teknikansvarig på Borås stads lokalförsörjningsförvaltning. Vi ifrågasattes av såväl kommunens politiker som lärare och föräldrar och bestämde oss för att börja arbeta på ett helt nytt sätt.

I samverkan med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, som håller till i Borås, utvecklade staden kriterier för att säkerställa god innemiljö. I dag sätter staden SP:s P-märke på alla nya och ombyggda byggnader.

Bygga bra och förvalta väl

P-märkningen ska garantera att staden:

● Bygger bra – så att funktionskrav uppfylls

● Förvaltar väl – så att god innemiljö upprätthålls.

Egentligen handlar P-märkningen om att säkerställa en god inomhusmiljö genom att på ett strukturerat sätt arbeta med att kvalitetssäkra bygg- och förvaltningsprocessen, något som borde vara självklart i alla byggprojekt, säger Thorbjörn Gustavsson på SP:

– I princip handlar det bara om att följa lagkraven, att bygga som man ska göra och göra rätt från början.

God planering och tydliga krav

God planering och tydliga kravformuleringar från första stund är a och o.

Till exempel granskas handlingar oavsett entreprenadform i förväg av ljudkonsult och fuktsakkunnig.

Torrt byggande är förstås en självklarhet och genom hela processen görs kontinuerliga fukt- och lufttäthetskontroller både genom mätningar och okulära besiktningar. När huset är färdigt görs en ordentlig genomgång av att samtliga funktionskrav är uppfyllda.

För att inget ska gå fel på vägen måste alla som arbetar med bygget gå igenom en halvdag till en dags utbildning i hur man bygger lufttätt och undviker fukt.

– Det är ett underbetyg till branschen och dess utbildningar att vi behöver göra så, det borde de ju redan kunna, säger Thomas Arvidsson.

Grundliga undersökningar

Svårast är att säkerställa funktionskraven vid ombyggnader. Därför görs grundliga undersökningar av en byggnads kondition innan projekteringen tar vid.

– Det kan handla om att vi gör 50-tals provhål för att ta reda på vilka brister objektet har. Men då kan vi också bestämt säga vad som ska bevaras och inte och slipper obehagliga överraskningar när ombyggnaden väl är igång, säger Thomas Arvidsson.

P-märkt förvaltning

Den P-märkta förvaltningen kännetecknas av god kommunikation med verksamheterna och fokus på förebyggande underhåll. Bland annat ska det finnas rutiner för att hantera dialogen mellan förvaltare och hyresgäster.

– Vi säkrar upp att inga klagomål försvinner på vägen, att informationen når fastighetsdriften och att hyresgästen får besked när anmälan är åtgärdad, säger Thorbjörn Gustavsson på SP och fortsätter:

– Hyresgästen ska få ett motiverat besked även när vi inte lyckas gå denne till mötes. Det handlar om att skapa förtroende och att brukarna känner att vi lyssnar på dem.

Rutiner och kompetens

Bra städning och god fastighetsskötsel är viktigt för att upprätthålla en god innemiljö. P-märkningen ställer krav på rutiner och kompetens. Ett exempel på detta är att Borås Stad utbildar lokalvårdare och fastighetsskötare vilket även omfattar kunskap om att upptäcka problem och avvikelser i ett tidigt skede.

– Det kan handla om att se till att stuprör är rensade och fläktar rengjorda eller att snabbt slå larm när man upptäcker fuktfläckar, säger Thomas Arvidsson.

20 märkta byggnader

Borås stad har i dag 20 P-märkta byggnader, främst skolor och förskolor men också äldre- och LSS-boenden samt en idrottshall. Varje år märks ytterligare fyra-fem byggnader.

Thomas Arvidsson ser bara fördelar med systemet som både skapar trygghet och är lönsamt:

– Vi har sparat åtskilliga miljoner kronor på att slippa behöva riva och bygga om. Vi vet också idag att vi har otroligt bra lokaler på lång sikt som kommer att få låga kostnader i underhåll och reinvesteringar i det p-märkta fastighetsbeståndet

FAKTA P-märket utfärdas på fem år i taget.

P-märkt innemiljö är kanske det minst kända av SPs P-märkningar.

SP har i dag P-märkning av ett 20-tal produktområden och produktsystem, till exempel byggsystem för ytterväggar och fasader, solfångare, pannor, brännare och kaminer.

Förutom Borås jobbar bara ytterligare några kommuner med P-märkt innemiljö.

P-märket skiljer sig på flera sätt från andra märkningssystem. För det första genom sin inriktning på innemiljön men också genom sitt fokus på verifiering av funktionskraven samt att förvaltningen ingår.

Efter att certifikat har utfärdats görs årliga återkommande kontroller av att innemiljösystemet och att förvaltarens löpande egna kontroller fungerar. Certifikatet gäller normalt i fem år, men kan förlängas om fastighetsägaren vill det.

Kostnaden för certifieringen är cirka en procent av byggkostnaden.

FAKTA Tio tekniska grundkrav för P-märkt innemiljö

 • God ljusmiljö
 • God ljudmiljö
 • God luftkvalitet
 • Bra innetemperatur (20–24 grader C)
 • God lufttäthet (inget drag)
 • Inga fuktskador
 • Låga radonhalter (< 200 Bq/m3)
 • Rätt varmvattentemperatur (50­–60 grader C, hetvattenskydd där det krävs)
 • Egenkontroll av fastighetsskötsel och lokalvård
 • God kommunikation mellan brukare och förvaltare.
Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning
Bevaka ämnen i artikeln

Kyla Renoveringar Vatten och avlopp Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Fler nyheter

FAKTA P-märket utfärdas på fem år i taget.

P-märkt innemiljö är kanske det minst kända av SPs P-märkningar.

SP har i dag P-märkning av ett 20-tal produktområden och produktsystem, till exempel byggsystem för ytterväggar och fasader, solfångare, pannor, brännare och kaminer.

Förutom Borås jobbar bara ytterligare några kommuner med P-märkt innemiljö.

P-märket skiljer sig på flera sätt från andra märkningssystem. För det första genom sin inriktning på innemiljön men också genom sitt fokus på verifiering av funktionskraven samt att förvaltningen ingår.

Efter att certifikat har utfärdats görs årliga återkommande kontroller av att innemiljösystemet och att förvaltarens löpande egna kontroller fungerar. Certifikatet gäller normalt i fem år, men kan förlängas om fastighetsägaren vill det.

Kostnaden för certifieringen är cirka en procent av byggkostnaden.

FAKTA Tio tekniska grundkrav för P-märkt innemiljö

 • God ljusmiljö
 • God ljudmiljö
 • God luftkvalitet
 • Bra innetemperatur (20–24 grader C)
 • God lufttäthet (inget drag)
 • Inga fuktskador
 • Låga radonhalter (< 200 Bq/m3)
 • Rätt varmvattentemperatur (50­–60 grader C, hetvattenskydd där det krävs)
 • Egenkontroll av fastighetsskötsel och lokalvård
 • God kommunikation mellan brukare och förvaltare.