Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Få ner hastigheten vid vägarbeten
Underhåll 5 dec 2012
Entreprenörer kan öka säkerhet vid arbete på väg med hjälp av sju konkreta åtgärder. Skyddsombudens status och roll, omledning av trafik och nej till rekommenderad hastighet är några exempel. Konkreta åtgärder finns också för väghållare.
Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Mellan 2003 och 2007 ökade antalet olyckor förbi vägarbetsplatser och många är oroliga vid arbete på väg på grund av bristande säkerhet.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

SEKO och Trafikverket har genom arbetsplatsträffar och utbildningar under vintern 2011 och 2012 fått fram en åtgärdslista som kan användas för att bryta den engativa trenden med fler incidenter vid arbete på väg. Bild. Rapporten Få ner hastigheten vid vägarbeten
FAKTA Förbättringsförslag till Transportstyrelsen

 • Att ge marknaden möjligheter att närma oss EU och deras utmärkningsmaterial.
 • Att A 20 enbart används när aktivt vägarbete pågår.
 • Att A 20 kompletteras med en rektangulär skylt för att kunna få juridisk innebörd (30km på vägarbetsplatser).
 • Att ställa krav på information och utbildning om vägarbetares utsatthet av körkortsaspiranter vid körkortsutbildning.
 • Att ta bort rekommenderad hastighet från vägarbetsplaster och ersätta det med en faktisk hastighet.
FAKTA Förbättringsförslag till Trafikverket

 • Att arbeta för omledning vid vägarbeten.
 • Att byggherren arbetar för att ta fram bättre underlag till trafikanordningar iupphandlingar.
 • Att anbudssumman för trafikanordningar ska lämnas som ett eget anbud.
 • Att informera och utbilda körkortsaspiranter vid körkortsutbildning.
 • Där arbetet är aktivt och vägarbetare befinner sig på vägen ska den föreslagna rektangulära skylten användas (A 20 som kompletteras med rektangulär skylt).
 • Att ta bort rekommenderat hastighet från vägarbetsplaster och ersätta det med en faktisk hastighet.
 • Att bedriva informationskampanjer till trafikanter gällande trafiksäkerhet.
 • Att gemensamt med branschen skapa utvecklingsform för bättre säkerhet vid vägarbetsplatser.
 • Att öka antalet bedömningar/stödja branschen med information och råd.
Fördjupningsmaterial

Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Underhåll Vägar och gator Arbetsmiljö Transportsystem
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

SEKO och Trafikverket har genom arbetsplatsträffar och utbildningar under vintern 2011 och 2012 fått fram en åtgärdslista som kan användas för att bryta den engativa trenden med fler incidenter vid arbete på väg. Bild. Rapporten Få ner hastigheten vid vägarbeten
FAKTA Förbättringsförslag till Transportstyrelsen

 • Att ge marknaden möjligheter att närma oss EU och deras utmärkningsmaterial.
 • Att A 20 enbart används när aktivt vägarbete pågår.
 • Att A 20 kompletteras med en rektangulär skylt för att kunna få juridisk innebörd (30km på vägarbetsplatser).
 • Att ställa krav på information och utbildning om vägarbetares utsatthet av körkortsaspiranter vid körkortsutbildning.
 • Att ta bort rekommenderad hastighet från vägarbetsplaster och ersätta det med en faktisk hastighet.
FAKTA Förbättringsförslag till Trafikverket

 • Att arbeta för omledning vid vägarbeten.
 • Att byggherren arbetar för att ta fram bättre underlag till trafikanordningar iupphandlingar.
 • Att anbudssumman för trafikanordningar ska lämnas som ett eget anbud.
 • Att informera och utbilda körkortsaspiranter vid körkortsutbildning.
 • Där arbetet är aktivt och vägarbetare befinner sig på vägen ska den föreslagna rektangulära skylten användas (A 20 som kompletteras med rektangulär skylt).
 • Att ta bort rekommenderat hastighet från vägarbetsplaster och ersätta det med en faktisk hastighet.
 • Att bedriva informationskampanjer till trafikanter gällande trafiksäkerhet.
 • Att gemensamt med branschen skapa utvecklingsform för bättre säkerhet vid vägarbetsplatser.
 • Att öka antalet bedömningar/stödja branschen med information och råd.
Fördjupningsmaterial