Varan har lagts till i varukorgen
Därför satsar Väsbyhem på individuell mätning
Energi 5 dec 2012
All mätutrustning som installeras baseras på Sabos standard, berättar Magnus Byberg, drifttekniker energi hos Väsbyhem.
Efter ett års försök i ett hundratal lägenheter har Väsbyhem beslutat att införa individuell mätning av varmvatten på bred front. Om satsningen kommer att spara pengar åt bostadsbolaget återstår dock att se.

– Installationen av mätutrustning ingår i ett stort förnyelsepaket av våra fastigheter. Därför går det inte i dagsläget att säga vilken avkastning det blir, säger Jan Hedberg, fastighetschef på Väsbyhem.

Under det senaste året har hushåll i tre hyresfastigheter i stadsdelen Runby i Upplands Väsby debiterats för sin faktiska förbrukning av varmvatten. Försöket har fallit väl ut anser ledningen för kommunägda Väsbyhem – varmvattenförbrukningen har i snitt minskat med 17 procent.

Rättvisa och frihet

Nu ska bolaget ansluta en dryg tredjedel av sina hyresgäster. Vid halvårsskiftet 2013 ska totalt 1 630 lägenheter, av Väsbyhems totala bestånd på 4 400 hyreslägenhter, vara anslutna.

Individuell mätning, IMD, av varmvatten har installerats på många håll i landet. Erfarenheterna varierar, men argumenten för att införa IMD handlar ofta om valfrihet och miljö. Väsbyhem är inget undantag.

– Vi vill ge våra hyresgäster en möjlighet att bidra till det klimathot vi står inför. Vi ser också rättviseaspekter. Den som är sparsam ska inte behöva betala för att grannen diskar i rinnande tappvarmvatten eller tar långa duschar, säger Jan Hedberg.

Dyrare för barnfamiljer

Även den lokala hyresgästföreningen ser miljöfördelar med individuell mätning. Ordföranden Ann-Louise Emilsdotter hoppas att det sätter vattenhushållning i fokus och i slutänden gagnar alla hyresgäster ekonomiskt. Men hon ser risken att boendekostnaderna kan öka för ekonomiskt trängda hushåll.

– För de som bor ensamma och får billigare hyra är individuell mätning förstås bra. Men exempelvis barnfamiljer som spolar och tvättar mycket kan få betala extra på redan höga hyror, säger Ann-Louise Emilsdotter.

5 000 kronor per lägenhet

Vattenmätare installeras successivt i nybyggda lägenheter, men merparten av installationerna har skett och kommer att ske i Väsbyhems befintliga bestånd i samband med mer omfattande renovering – främst i miljonprogramsområden.

Installationskostnaden för mätutrustning landar på cirka 5 000 kronor per lägenhet. Sen tillkommer en mindre driftkostnad, några kronor per lägenhet, för en extern firma som samlar in mätvärden och ser till att den enskildes vattenkonsumtion läggs på hyresavin.

Sänkt hyra

Eftersom hyran sänks hos IMD-hyresgäster (se faktaruta), minskar visserligen Väsbyhems intäkter. För en två-rumslägenhet på 65 kvadratmeter sänks hyran med cirka 175 kronor per månad. Det ger den enskilde incitament att spara pengar, men Väsbyhem försäkrar sig samtidigt mot framtida energiprisökningar. 

– Eftersom vi årligen omförhandlar priset per liter kommer vi att slippa framtida prisstegringar på tappvarmvattnet, säger Jan Hedberg.

God affär eller inte?

Huruvida allt detta kan summeras till en god ekonomisk affär för Väsbyhem återstår att se. En eventuell besparing bygger på att energipriserna forstsätter att stiga. Jan Hedberg är dock övertygad om att investeringen blir lönsam på sikt.

– Inom EU diskuteras skärpta energikrav, även vid renoveringar av bostäder. Tillsammans med höjda priser på utsläppsrätter och höjda energiskatter kommer det att leda till högre energipriser.

Text: Henrik Lundström

FAKTA Så har den nya hyran beräknats

Varje enskilt hushåll som ansluts till IMD får en hyressänkning. Sänkningen baseras på att ett genomsnittligt hushåll förbrukar 577 liter varmvatten per kvadratmeter och år.

Nivån motsvarar den genomsnittliga förbrukningen i Väsbyhems tre första fastigheter – efter införande av IMD.

För att omsätta varmvattenförbrukningen i kronor och ören har Väsbyhem beräknat mängden fjärrvärme som åtgår för att värma kallvatten, 58 kWh per kubikmeter kallvatten, och sedan utgått från fjärrvärmetaxan.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Miljö
Fackområden

Förvaltning VVS
Fler nyheter

FAKTA Så har den nya hyran beräknats

Varje enskilt hushåll som ansluts till IMD får en hyressänkning. Sänkningen baseras på att ett genomsnittligt hushåll förbrukar 577 liter varmvatten per kvadratmeter och år.

Nivån motsvarar den genomsnittliga förbrukningen i Väsbyhems tre första fastigheter – efter införande av IMD.

För att omsätta varmvattenförbrukningen i kronor och ören har Väsbyhem beräknat mängden fjärrvärme som åtgår för att värma kallvatten, 58 kWh per kubikmeter kallvatten, och sedan utgått från fjärrvärmetaxan.