Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Bättre bärighet nära vägkanten
Underhåll 17 dec 2012
Deformerade vägkanter slukar pengar och skapar trafikolyckor i Sverige, Norge och Finland. Men i Danmark beräknas bärigheten vid vägkanten med moderna metoder som ger bredare och mer hållbara vägskuldror .
Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Rekommendationer om 0,25 meters vägskuldra ger ofta deformerade vägkanter som kräver täta reparationer och skapar olyckor. Bredare vägkanter med flackare diken skulle gynna både trafikanter, och på sikt även väghållarens ekonomi enligt Nordiskt Trafikforum.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

Den vanliga stödremsa om 0,25 meter kan ge det yttre hjulspåret så lite som 45 % av bärigheten vid vägens mitt, det vill säga inte ens hälften. Bild: Vectura
FAKTA Vägkantskador välter lastbilar

 • För yrkesförare av tunga fordon medför vägkantsskador allvarliga olycksrisker.
 • Över 1 000 vältolyckor sker i de nordiska länderna varje år.
 • Många transporterar farligt gods.

Singelolyckor i ytterkurvor

 • Singelolyckan tar flest liv bland bilister och medpassagerare.
 • Ytterkurvor på lågtrafikerade vägar är kraftigt överrepresenterade.
 • Vägens bredd räcker inte  till när föraren försöker återta kontrollen över fordonet.
 • Ungefär en tredjedel av dödsolyckorna sker över mötande körfält.
Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Underhåll Arbetsmiljö Transportsystem Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Den vanliga stödremsa om 0,25 meter kan ge det yttre hjulspåret så lite som 45 % av bärigheten vid vägens mitt, det vill säga inte ens hälften. Bild: Vectura
FAKTA Vägkantskador välter lastbilar

 • För yrkesförare av tunga fordon medför vägkantsskador allvarliga olycksrisker.
 • Över 1 000 vältolyckor sker i de nordiska länderna varje år.
 • Många transporterar farligt gods.

Singelolyckor i ytterkurvor

 • Singelolyckan tar flest liv bland bilister och medpassagerare.
 • Ytterkurvor på lågtrafikerade vägar är kraftigt överrepresenterade.
 • Vägens bredd räcker inte  till när föraren försöker återta kontrollen över fordonet.
 • Ungefär en tredjedel av dödsolyckorna sker över mötande körfält.