Varan har lagts till i varukorgen

Upphandling till högsta instans

Energi 22 aug 2012
Sjöfartsverkets upphandling av reparationer av Trollhätte kanal överklagas nu till Högsta Förvaltningsdomstolen.
Kammarrätten undanröjde Sjöfartsverkets miljonböter. Konkurrensverket överklagar nu målet till Högsta Förvaltningsdomstolen. Kammarrätten har prövat saker som de inte har rätt att pröva, anser Konkurrensverket.
Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning

Sjöfartsverket dömdes i vintras av Förvaltningsrätten i Jönköping att betala 1,1 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift för att på ett olagligt sätt ha upphandlat reparationer av Trollhätte kanal.

Otillåten upphandling

Sjöfartsverket hade från början gjort en riktig upphandling som överprövades. Verket ansåg att överprövningen drog ut på tiden och gjorde då istället en direktupphandling med hänvisning till att det var bråttom att få igång reparationerna.

Förvaltningsdomstolen i Linköping bedömde redan då att upphandlingen var otillåten, men att den skulle få fortgå med hänsyn till tvingande allmänintressen. Kanalens slussar riskerade att brista om de inte reparerades snabbt.

Inte lagliga förutsättningar

Kammarrätten konstaterar nu i sin dom att det överhuvudtaget inte funnits lagliga förutsättningar för att besluta om att upphandlingsskadeavgift ska betalas.

Detta eftersom kammarrätten anser att den otillåtna direktupphandlingen gjordes i direkt anslutning till den påbörjade riktiga upphandlingen.

Inte läst lagtexten rätt

På Konkurensverket är man både oroad och förundrad över Kammarättens sätt att tolka upphandlingslagstiftningens straffbestämmelser. Daniel Johansson säger att Kammarrätten prövat frågor som de inte har rätt att pröva i detta skede:

– De har inte läst lagtexten som de ska. I lagen framgår tydligt att upphandlingsskadeavgift ska dömas ut när ett sådan dom vunnit laga kraft, som den gjort i detta fall. Kammarrättens uppgift var i detta fall bara att bestämma hur stora böterna ska vara.

Oklart rättsläge

Konkurrensverket anser att det är viktigt att Högsta Förvaltningsdomstolen tar upp målet.

– Om Kammarrättens dom står sig får vi ett väldigt oklart rättsläge där det som står i lagens straffbestämmelser står i strid med praxis. Det kommer försvåra hela LOU:s ställning, säger Daniel Johansson.

 

Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Juridik Upphandling
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter