Varan har lagts till i varukorgen
Timmätning utan extra kostnad
Styr och övervakning 29 aug 2012
En ändring i ellagen gör det möjligt för aktiva elkonsumenter att begära timmätning utan att det ska kosta något extra. Foto: Per Andersson
Från i höst är det möjligt för landets elkonsumenter att begära timmätning av sin elkonsumtion utan extra kostnad.

Riksdagen har röstat igenom regeringens förslag om timmätning av el. Det innebär att samtliga elkonsumenter från och med första oktober i år kommer att ges en möjlighet att ingå nya former av elavtal som förutsätter att elen mäts per timme, utan att debiteras den merkostnad som kan uppstå.

Tanken är att ett större antal timmätta elkonsumenter ska bidra till ett lägre effektuttag under kritiska perioder, något som medför både lägre elpriser och ett mer effektivt resursutnyttjande.

Ett första steg

Lagändringen är givetvis en start för att intressera kunder men det är först när produkter och tjänster erbjuds som gör det möjligt att agera på allt mer detaljerad information som den riktiga kundnyttan ges.

Tydlighet i de kommande föreskrifterna skapar dessutom möjlighet till större kostnadseffektivitet och enkelhet för alla aktörer. 

– Lagändringen i sig skapar inte mer aktiva kunder. Såväl mätförordning som mätföreskrifter måste först komma på plats för att helheten ska kunna bedömas, säger Anders Richert, chef för elnätsfrågor på Svensk Energi.

– Förändringen, som förslaget ser ut nu, innebär att kunden först när fakturan kommer i slutet av månaden kan se hur elanvändningen sett ut timme för timme. Men det innebär inte att kunden per automatik faktureras timvis, något vi tror att många kunder förväntar sig, säger han.

Nödvändiga förändringar i bland annat mätförordning och mätföreskrifter är planerade från regeringen respektive Energimarknadsinspektionen.

FAKTA Bakgrund

För elkunder med ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere mäts idag elförbrukningen månadsvis. En konsument som begär att i stället få timmätning debiteras alla merkostnader som denna övergång innebär, exempelvis kostnaderna för mätare och rapportering.

Bevaka ämnen i artikeln

Styr och övervakning Värme Bestämmelser
Fackområden

El & Tele Förvaltning
Fler nyheter

FAKTA Bakgrund

För elkunder med ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere mäts idag elförbrukningen månadsvis. En konsument som begär att i stället få timmätning debiteras alla merkostnader som denna övergång innebär, exempelvis kostnaderna för mätare och rapportering.